• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / อุปกรณ์ที่ทันสมัย

อุปกรณ์

None

Author:NoneFrom:FUDA เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) แถว 64 1


 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) แถว 64 2


 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) แถว 64 3


 เครื่อง DSA มากความสามารถร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)


 อุปกรณ์การรักษาด้วยความเย็น 1


 เครื่องอัลตราซาวด์ 


 เครื่อง MRI

ny07_193548.jpg


 เครื่องเอกซเรย์ธรรมดา

rl1.jpg


 อุปการณ์การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

nmd.jpg


 อุปกรณ์การรักษาด้วยมีดนาโน

syzl.jpg


 อุปกรณ์การรักษาด้วยโอโซน

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ