• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / thailand-office

ศูนย์ให้คำปรึกษาโรคมะเร็งกรุงเทพฯ|สำนักงานแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว เขตเทียนเหอ

ที่อยู่:เลขที่ 2 ถนนถางเต๋อซีลู่ เขตเทียนเหอ เมืองกว่างโจวประเทศจีน 510665
ADD: No 2,Tangde Xi Rd, Tianhe District, GuangZhou, China, 510665.

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว เขตไห่จู

ที่อยู่:เลขที่ 91、93 ถนนชื่อกั่งจวี้เต๋อจงลู่ เขตไห่จู เมืองกว่างโจวประเทศจีน 510305
ADD: 91, 93 Jude Zhong Rd, Chigang, Guangzhou, China, 510305.

สำนักงานแห่งประเทศไทยของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวประเทศจีน

ที่อยู่: ชั้น 19 เมเจอร์ ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
TEL: 081-580-3998
ติดต่อเจ้าหน้าที่:นายสิงห์(Kevin Wong)
FB ID: fudacancerthai
LINE ID: LINE@fudacancerhtai

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสำนักงาน

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ