• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าร่วมมือกับสมาคมการแพทย์ชีวภาพเกาหลีใต้ในโครงการ“ความหวังของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”

None

Author:NoneFrom:FUDA

 ไม่กี่วันมานี้ ประเทศจีนได้ร่วมมือกับประเทศเกาหลีใต้จัดงานปรึกษาและร่วมมือในโครงการ “ความหวังของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย” โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนานและสมาคมการแพทย์ชีวภาพเกาหลีใต้ สำนักข่าวเกาหลีใต้และโรงพยาบาลที่ร่วมมือกับสมาคมการแพทย์ชีวภาพเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ามีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยวิธีการรักษาสมัยใหม่เช่น การสลายเนื้องอกด้วยความเย็นและมีดนาโน การรักษาด้วยการใส่ยาเฉพาะจุดจากเส้นเลือด การรักษาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม โรงพยาบาลในเกาหลีใต้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทางด้านจิตใจ รวมถึงการแนะนำอาหารการกินของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย  จากการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างระบบการรักษาที่มีประสิทธิผลสูงเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้มากขึ้น

newsss1.jpg

 ช่วงบ่ายวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านไปนี้ สมาคมการแพทย์ชีวภาพเกาหลีใต้ และผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลฟื้นฟูร่างกายทั้ง 6 แห่งที่ร่วมมือด้วย รวมถึงแพทย์และผู้สื่อข่าวทั้งหมด 20 กว่าท่านได้เดินทางมายังโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูล นายซือเจี้ยน ผู้จัดการโรงพยาบาล ศจ.นพ.หนิวลี่จื้อ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล รศจ.เผียวเซี่ยงห้าว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ได้ให้การต้อนรับคณะเดินทางจากเกาหลีใต้อย่างดี และได้ปรึกษาหารือพร้อมทำการแลกเปลี่ยนในด้านเทคนิคการรักษาพิเศษ การบริการ และการบริหารของโรงพยาบาล

new2.jpg

 นายซือเจี้ยน ผู้จัดการของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าได้กล่าวการต้อนรับแขกทุกท่าน และได้แนะนำประวัติของโรงพยาบาล ท่านกล่าวว่าสถานการณ์การแพทย์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน จีนมีประชากรมากทำให้มีผู้ป่วยมากเช่นกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย เทคนิคการแพทย์และการบริการด้านการรักษาจึงพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนสามารถตามการแพทย์ระดับสูงของการแพทย์ทั่วโลกได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคนิค อุปกรณ์การรักษาหรือแนวทางการรักษาเข้ากับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในสากล  จีนกับเกาหลีใต้นั้นมีความสันพันธ์กันมานาน เทคนิคการแพทย์และการรักษาบริการนั้นไม่มีพรมแดน ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าบริการผู้ป่วยจากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลระดับสากลที่แท้จริง และในอนาคตหวังว่าจะสามารถให้บริการผู้ป่วยเกาหลีได้มากขึ้น

fuda27_619774.jpg

 จากนั้น เผียวเซี่ยงฮ่าว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แนะนำเทคนิคการรักษาพิเศษของโรงพยาบาลเช่น การสลายก้อนเนื้อด้วยความเย็น การรักษาด้วยมีดนาโน การรักษาโดยให้ยาเฉพาะจุดผ่านเส้นเลือดเป็นต้น คณะผู้แทนจากเกาหลีใต้ได้ให้ความสนใจเทคนิการรักษาของโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก โดยได้ปรึกษาหารือและทำการแลกเปลี่ยนกับรองผู้อำนวยการหนิวลี่จื้อ เผียวเชี่ยงฮ่าว และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆในด้านเทคนิคการรักษาของทั้งสองประเทศ สำหรับการสลายเนื้องอกด้วยความเย็นและมีดนาโนนั้น ประธานเจียงจงยี่ ผู้แทนของคณะเกาหลีใต้กล่าวว่า “เกาหลีใต้นั้นทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่ด้วยวิธีการรักษาแบบตั้งเดิม เช่นผ่าตัด คีโม ฉายแสงเป็นต้น ซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีตั้งเดิมได้ และหมดหนทางการในการรักษาภายในประเทศ ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการหาทางเลือกอื่นๆ แต่ไม่มีช่องทาง และข้อมูลได้แต่รักษาตามอาการในประเทศอย่างเดียว เทคนิคการรักษาแบบแผลเล็กของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเข้ากับการรักษาพิเศษของการฟื้นฟูร่างกายของประเทศเกาหลีใต้อย่างดี หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากับโรงพยาบาลที่ร่วมมือในประเทศเกาหลีใต้จะสามารถผลักดันโครงการ“ความหวังของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย” ได้เป็นอย่างดี

 

fuda27_731393.jpg

 ช่วงเช้าวันที่ 22 มิถุนายน คณะเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ได้เยี่ยมชมโรงพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยังได้ชมเทคนิคการรักษาด้วยความเย็นอีกด้วย รองศจ.นพ.เผียวเซี่ยงฮ่าว ได้อธิบายจุดเด่นและข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยความเย็นอย่างละเอียด ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเกาหลีใต้และคณะแพทย์กล่าวชื่นชมเทคนิคการรักษาแบบบาดแผลเล็กรวมถึงการบริการของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

 

new5.jpg
new6.jpg

 ระหว่างการประชุมคณะเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ได้ชื่นชมผลงานอันดีเยี่ยมในด้านการรักษามะเร็งแบบแผลเล็ก พวกเขากล่าวว่า ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนั้นรักษายาก ประเทศเกาหลีใต้มีแนวทางการรักษามะเร็งองค์รวมแบบพิเศษ โดยรักษารวมทั้งทางฟิสิกส์และชีวภาพพร้อมการรักษาด้านจิตใจและการปรับอาหารการกินเป็นต้น เป็นการรักษาที่ครอบคุมถึงร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย จุดประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือหาทางเลือกการรักษาที่มีประสิทธิผลให้ผู้ป่วยมะเร็งชาวเกาหลีใต้ เกาหลีใต้มีเทคนิคการรักษามะเร็งให้เลือกไม่มากนัก แต่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ามีรูปแบบการรักษา“3C+P” สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยได้ผลมากขึ้น เช่นยืดอายุของผู้ป่วยหรือทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อีกทั้งแนวคิดการรักษา “อยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง” ได้นำมาซึ่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ฉะนั้นจีนกับเกาหลีใต้จึงได้ร่วมมือกันในโครงการ “ความหวังของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย” โดยรวมเทคนิคการรักษามะเร็งของทั้งสองประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยชาวเกาหลีใต้ได้เข้ารับการรักษามะเร็งแบบแผลเล็ก เพื่อทำการกำจัดเซลล์มะเร็งส่วนใหญ่ในร่างกาย และสามารถกลับไปทำการรักษาฟื้นฟูร่างการต่อที่เกาหลีใต้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมะเร็งนั้นได้ผลการรักษาดียิ่งขึ้น นี้คือจุดมุ่งหมายของการร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างจีนและเกาหลีใต้  ขณะเดียวกันหวังว่าจากกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งสองประเทศจะมีโอกาสทำการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและการรักษามากขึ้น

 

new7.jpg
fuda27_558718.jpg

 

fuda27_675321.jpg

 นายซือเจี้ยน ผู้จัดการของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากล่าวว่า “หวังว่าความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ครั้งนี้จะนำมาซึ่งความหวังและความมั่นใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย  และหวังว่าเทคนิคการรักษามะเร็งแบบแผลเล็กที่ทันสมัยจะสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยมะเร็งชาวเกาหลีใต้ได้มากยิ่งขึ้น”


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ