• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

การประชุมแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างศูนย์มะเร็ง MD Anderson ของสหรัฐอเมริกากับโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว

None

Author:NoneFrom:FUDA

 ช่วงเช้าวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ Charles Balch ศจ.ด้านศัลยกรรมของศูนย์มะเร็ง MD Anderson ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas University) สหรัฐอเมริกา รองประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกา (ASCO) บรรณาธิการของนิตยาสาร“Annals of surgical oncology” กับคณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนานพร้อมได้ทำการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคการแพทย์ แนวคิด การบริการ และการบริหารอีกด้วย

 

fuda27_639941.jpg


ศจ. Charles Balch เยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

 

MD Anderson2.jpg


 นางหวังจื้อโฉง อดีตรองผู้อำนายการกระทรวงสาธารณะสุขมณฑลกวางตุ้ง รองประธานของสมาคมแพทย์จีนได้เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน หลัวหลงเฉิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าได้ต้อนรับแขก พร้อมด้วย ศจ.หวังหย่วนตง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ เหอลี่หัว ผู้อำนวยการแผนกการศึกษาเทคโนโลยีได้ร่วมการแลกเปลี่ยนกันด้วยเช่นกัน ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือในเรื่องการเพิ่มการติดต่อระหว่างสมาคมศัลยากรรมสหรัฐอเมริกากับวงการวิทยามะเร็งของประเทศจีน และได้ประสานงานด้านการเปิดอบรมแพทย์ การร่วมการปรึกษาทางไกล พร้อมการจัดโครงการทดลองด้วยกัน

 

MD Anderson3.jpg


 

MD Anderson4.jpg
MD Anderson5.jpg


 ที่ประชุมได้ทำการแลกเปลี่ยนในด้านเทคนิคการแพทย์ การบริการ และการรักษามะเร็งอย่างแม่นยำ    จุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้คือ ส่งเสริมการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการแพทย์ระหว่างศูนย์มะเร็งของมหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas University) สหรัฐอเมริกา กับสมาคมมะเร็งสหรัฐอเมริกา (ASCO) และโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว พร้อมปรึกษาหารือการพัฒนาด้านการแพทย์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารของแต่ละฝ่าย เพื่อส่งเสริมการศึกษาแลกเปลี่ยน และการพัฒนาด้านการรักษาโรคมะเร็ง

                                     

MD Anderson9.jpg


 หลังจากนั้น ผู้บริหารของโรงพยาบาลได้พาคณะเยี่ยมชมแผนกต่างๆภายในโรงพยาบาล รวมถึงทำความรู้จักบุคลากรทางการแพทย์ และศึกษาอุปกรณ์ ระบบการบริหารของโรงพยาบาลอีกด้วย

 

MD Anderson10.jpg


 จากกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้และช่วยซึ่งกันและกันในการพัฒนาเทคนิคการแพทย์ของการรักษามะเร็ง รวมถึงแนวคิด การบริการ และการบริหาร โดยหวังว่าต่อไปทั้งสองฝ่ายจะสามารถให้ความช่วยเหลือและทำงานร่วมกันได้อย่างดี เพื่อผลักดันการวิจัยวิทยาการแพทย์ การปรึกษาทางวิชาการ การปรึกษาทางไกล และการเปิดโครงการทดลอง ทำให้การแพทย์พัฒนาก้าวหน้าต่อไป


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ