• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

สมาคมกัมพูชา-จีนร่วมมือโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวจัดสัมมนาการแพทย์

None

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda27_186180.jpg

 เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา สมาคมกัมพูชา-จีนร่วมได้มือกับโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวจัดสัมมนาเรื่องการป้องกันและรักษามะเร็ง การต่อต้านมะเร็งแบบจีนที่อาคารสมาคมกัมพูชา-จีน

 เจิ้งเหมียนฟา ฟางช่านเฉิง หลินยิ่งเสียง รองประธานสมาคม และจงเย่าฮุย เลขาธิการกรรรมการประจำ และผู้แทนเยาวชนของสมาคม ศจ.นพ.สวิเค่อเฉิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า หลี่เฟิง ผู้อำนวยการแผนกต่างประเทศของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว และลู่เทียนอยู่เลขาของโรงพยาบาลได้เข้ารวมงานสัมมนาด้วย

 เจิ้งเหมียนฟารองประธานสมาคมกัมพูชา-จีน ได้ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญรวมถึง ศจ.นพ.สวีเค่อเฉิง ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว

 ท่านกล่าวว่า โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งที่มีชื่อเสียงในมณฑลกว่างตุ้ง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกที่ผ่านมาตราฐาน JCI และได้สร้างระบบการรักษามะเร็งหลายแผนก นอกจากวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมเช่นการผ่าตัด คีโมและฉายแสง โรงพยาบาลยังได้พัฒนาเทคนิคการรักษาแบบพิเศษ ซึ่งได้ประสิทธิผลและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

 “วันนี้เราโชคดีมากที่เชิญ ผอ.สวีเค่อเฉิงและศาสตราจารย์จากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ามาให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และการต่อต้านโรคมะเร็งให้กับชาวจีน รวมถึงชาวจีนพ้นทะเล สุขภาพแข็งแรงคือสมบัติที่ดีที่สุดของชีวิต เราชื่อว่าจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ พวกเราจะรู้จักโรคมะเร็งมากขึ้น เพื่อจะได้รักษาสุขภาพให้ดีขึ้น”

 

fuda27_149285.jpg

 ศจ.นพ.สวีเค่อเฉิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้แนะนำการป้องกันและรักษามะเร็งอย่างละเอียดให้แก่ผู้ร่วมงานรวมถึงได้ตอบคำถามอีกด้วย   อย่างที่ทราบว่าศจ.นพ.สวีเค่อเฉิงเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลอีกทั้งเป็นผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของโรงโรงพยาบาล ในปี 1963 ท่านได้จบการศึกษาคณะแพทย์สาสตร์จากมหาวิทยาลัยหนานทง หลังจากนั้นได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยด้วยตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์จนถึงศาสตราจารย์ ในฐานะผู้รับผิดชอบและหัวหน้าแผนกโครงการ ท่านได้ทำงานในแนวหน้าด้านการรักษา และการวิจัย รวมถึงสร้างคณูปการด้านการวินิจฉัยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะวิทยาเอ็นไซตับ และการแสดงค่ามะเร็ง ในปี 1980-1990 ท่านได้เป็นอาจารย์รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และอเมริกาหลายแห่ง และได้ศึกษาวิจัยโรคมะเร็งตับ และมะเร็งตับอ่อนกับอาจารย์ที่มีเชื่อเสี่ยงในสากล

 ศจ.นพ.สวีเค่อเฉิงเป็นคนแรกที่นำเทคนิคความเย็นเข้ามารักษาในประเทศจีน โดยได้นำทีมแพทย์ของโรงพยาบาลที่ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยความเย็น ซึ่งผลการรักษานั้นเป็นแนวหน้าของประเทศจีนและรวมถึงทั่วโลก ท่านเป็นผู้ริเริ่มการใช้เทคนิคความเย็นในการรักษามะเร็งตับอ่อนผ่านผิวหนัง ท่านยังได้รับรางวัลด้านการรักษาด้วยความเย็นที่ประเทศญี่ปุ่น รัสเซีย และประเทศออสเตรีย ได้ตั้งสมาคมการรักษาด้วยควาเย็นเอเชีย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากล

 

fuda27_209436.jpg

 ช่วงไม่กี่ปีมานี้  ท่านยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาด้วยความเย็นเล่มแรก ทั้งฉบับภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมถึงหนังสือเรื่องเทคนิคใหม่ของการสลายเนื้องอก ด้วยมีดนาโน เมื่อปี 2012 ได้รับรางวัล Bethune ที่มอบโดยกระทรวงสาธาณะสุขแห่งชาติ และได้รับรางวัลต้นแบบแห่งยุคในปี 2014


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ