• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

มีดนาโน การสลายเนื้องอกด้วยไฟฟ้า

None

Author:NoneFrom:FUDA

 เมื่อพูดถึงมะเร็งตับอ่อน เนื่องจากมะเร็งชนิดนี้อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างซับซ้อน การรักษาด้วยการสลายก้อนเนื้อด้วยความเย็น หรือความร้อนนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสุด เนื่องจากตับอ่อนมีท่อตับอ่อน และน้ำดีมากมาย  ปัจจุบันนี้กรมการอาหารและยาของประเทศสรหรัฐอเมริกาได้แนะนำให้ใช้มีดนาโนในการรักษามะเร็งตับอ่อน สำหรับมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดีที่บริเวณขั้วตับนั้น ปัจจุบันการรักษาด้วยมีดนาโนเป็นทางเลือกที่ดีสุด

 

image001(3).png


 มะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับอยู่ในตำแหน่งพิเศษ ที่มีเส้นเลือด ท่อน้ำดี และท่อตับอ่อนพันกับเนื้องอก ส่วนเข็มที่ใช้ในการสลายเนื้องอกด้วยความร้อน และความเย็นนั้นค่อนข้างใหญ่ จึงไม่เหมาะกับการรักษามะเร็งดังกล่าว แต่มีนาโนสามารถใช้ในการรักษามะเร็งตับอ่อน และมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั่วตับได้ เนื่องจาก 1. เข็มของมีดนาโนมีขนาดเล็กมาก หากเจาะเข้าเส้นเลือดท่อตับอ่อนจะไม่ทำให้เลือดออก   2. มีดนาโนไม่ทำให้เกิดความร้อน และความเย็น จึงไม่มีผลกระทบต่อเส้นเลือด และท่อตับอ่อน ทำให้เนื้องอกเหี่ยวฉาวตายโดยไม่ทำลายโครงสร้างของบริเวณเนื้องอก ดังนั้นมีดนาโนจึงเป็นวิธีการสลายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งท่อน้ำดีที่ขั้วตับ

 

fuda30_268840.jpg


 จากการพัฒนาของวิทยาการทางการแพทย์มะเร็ง มีเทคนิคและวิธีการรักษาแบบใหม่ถูกใช้ในการรักษาต่างๆ ซึ่งทำให้โรคที่รักษาไม่ได้ในแต่ก่อนถูกรักษาจนกลายเป็นโรคเรื้อรังในปัจจุบัน  เทคนิคใหม่ เช่นการสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟ การสลายด้วยความเย็น และการสลายด้วยมีดนาโนเป็นวิธีการรักษาที่ได้ผลชัดเจน ซึ่งจะช่วยรักษาผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ