• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

การรักษาด้วยความเย็น การสลายเนื้องอกแบบอุณหภูมิเยือกแข็ง

None

Author:NoneFrom:FUDA

 คนไข้รายนี้เป็นมะเร็งปอดที่มีการแพร่กระจายไปยังบริเวณต่อมน้ำเหลือง หลังจากเข้ารับการให้คีโม เนื้องอกในตำแหน่งเริ่มต้นและส่วนที่แพร่กระจายได้ถูกทำลายไป เหลือเพียงแค่ก้อนเนื้อบริเวณปอดเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ และไม่ได้มีขนาดเล็กลง เนื่องจากก้อนเนื้อไม่ตอบสนองกับยาชนิดนี้ และก็ไม่เหมาะที่จะทำการผ่าตัดอีกครั้ง ดังนั้นการรักษาด้วยความเย็นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 

fuda30_170743.jpg

 ตามคำแนะนำของ ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ การสลายเนื้องอกด้วยความเย็นนั้นเป็นการสลายก้อนเนื้อด้วยการใช้อุณหภูมิระดับเยือกแข็ง ขั้นตอนการทำก็คือการใช้ความเย็นแทงเข้าไปยังบริเวณเนื้องอกภายใต้การนำทางของเครื่องสแกน ซึ่งจะสามารถทำให้เห็นขอบเขตของเนื้องอกได้อย่างชัดเจน สามารถกล่าวได้ว่า การสลายเนื้องอกด้วยความเย็นนั้นเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างเหมาะสมในการสลายเนื้องอก เนื่องจากการสลายเนื้องอกด้วยความเย็นนั้นส่งผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่ยปกติบริเวณรอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนั้นในกรณีที่อยู่ใกล้กับผนังช่องอก จะทำให้เกิดความเจ็บปวดต่อร่างกายแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น การจี้สลายเนื้องอกด้วยความเย็นนั้นไม่เหมือนกับการสลายเนื้องอกด้วยความร้อนที่จะทำให้เกิดช่องว่างของปอด ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า การรักษาด้วยการจี้สลายเนื้องอกด้วยความเย็นกับมะเร็งปอดนั้นเหมาะสมกันอย่างมาก

 

image001(15).jpg

 นอกจากนี้ การสลายเนื้องอกด้วยความเย็นยังเหมาะสมกับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต ซึ่งจะได้ผลค่อนข้างดี สามารถกล่าวได้ว่า การรักษาด้วยความเย็นนั้นจะได้ผลดีกับเนื้องอกที่มีลักษณะอย่างชัดเจน


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ