• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

การเยี่ยมชมโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า

None

Author:NoneFrom:FUDA

 โรงพยาบาลโรคมะเร็งฟูด้แห่งเมืองกวางโจว (Fuda Cancer Hospital Guangzhou)เป็นสถานบันทางการแพทย์ที่เน้นการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ลดผลข้างเคียงลดความเจ็บปวดและส่งผลดีในการรักษากว่าวิธีเดิมที่มีอยู่อันระกอบด้วยการผ่าตัด การฉายแสง และการใช้เคมีบำบัด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลฟูด้าฯจะไม่ใช้การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้น กล่าวได้ว่า  โรงพยาบาลฟูด้าฯเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆของโลกที่ไม่ลังเลที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมารักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น

 1) การรักษาด้วยความเย็น (Cryoasurgical blation ) หรือจะเรียกสั้นๆว่า Cryoasurgery  ใช้รักษามะเร็งที่เป็นก้อนอาจจะใหญ่หรือเล็กอาจจะก้อนเดียวหรือหลายก้อนก็ได้ วิธีการก็คือแพทย์ใช้เหล็กแหลมที่ต่อสายเข้ากับเครื่องทำความเย็นแทงไปที่ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งจากนั้นก็ปล่อยความเย็นผ่านแท่งโลหะไปFreezeก้อนมะเร็งหรือเนื้องอกจนกลายเป็นน้ำแข็งที่เรียกว่า Ice ball ทำให้เซลล์มะเร็งตายจากความเย็นโดยไม่ทำลายเนื้อเยื้อปกติที่อยู่โดยรอบ ส่วนเซลล์มะเร็งที่ถูกสลายจะปล่อยแอนติเจนออกมากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่ายกายให้กำจัดเซลล์มะเร็งที่เหลือซึ่งช่วยป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ

 2) การรักษาด้วยมีดนาโนหรือ(Nano knife)  ความจริงคำว่า Nano knife เป็นชื่อทางการค้าถ้าจะเรียกให้ถูกต้องควรเรียกว่า Irreversible Electroporation  (IRE) เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าเข้าทำลายเยื้อหุ้มเซลล์ให้ทะลุเป็นช่องเล็กๆจนทำให้เซลล์ตายในที่สุดซึ่งโรงพยาบาลฟูด้าฯนำเทคโนโลยีมีดนาโนรักษาให้ผุ้ป่วยมะเร็งตับอ่อนได้สำเร็จจุดเด่นของมีดนาโนคือใช้เวลาในการดำเนินการสั้นและไม่ทำลายอวัยวะสำคัญที่อยู่รอบข้างเช่นหลอดเลือดและเส้นประสาทแต่ควรใช้ในบริเวณที่มีขอบเขตชัดเจน

 3) การรักษาโดยการอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง โดยใช้สารที่เรียกว่า HepaSphere ฉีดผ่านท่อที่ถูกสอดทางเส้นเลือดแดงไปสู่ก้อนมะเร็งตัว HepaSphereที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นเลือดฝอยเหล่านั้นจะอุดตันไม่ให้เลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้อทำให้ก้อนเนื้อตายขณะเดียวกันแพทย์ก็สามารถใช้ยาเคมีบำบัด(ยาคีโม)ฉีดเข้าไปด้วย HepaSphereจะช่วยบล็อคให้ยาเคมีอยู่ในเฉพาะก้อนมะเร็งเท่านั้นโดยไม่กระจายไปยังเนื้อเยื้อที่ปกติและ HepaSphereยังช่วยทำให้ยาเคมีบำบัดค่อยๆถูกปล่อยออกไปทีละน้อยทำให้แพทย์ไม่ต้องใช้ยาเคมีบำบัดกับผู้ป่วยครั้งละมากๆการให้ HepaSphereร่วมกับยาเคมีบำบัดในเวลาเดียวกันเรียกว่า (Local Chemo Emblization)

 4) Immunotherapy คือการใช้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายไปต่อสู้กับเซลล์มะเร็งระบบภูมิต้านทานของร่างกายมนุษย์คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองโดยวิธีทำให้เม็ดเลือดขาวเหล่านั้นมีความสามารถในการตรวจพบเซลล์มะเร็งและประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์มะเร็ง

 ปกติเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่รุกรานเข้ามาในร่างกายของมนุษย์แต่บางครั้งมันไม่สามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งที่สร้างระบบพรางตัวและไม่แข็งแรงพอที่จะทำลายเซลล์มะเร็ง นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จึงเข้าไปหาวิธีเสริมประสิทธิภาพทั้งสองด้านแก่ระบบภูมิต้านทานของมนุษย์

 นอกจากนั้นแล้วยังมีการรักษาอีกด้วยวิธีอีกหลายแบบเช่นการใช้ยาร่วมกับแสงจำเพาะPhotodynamic Therapy PDT เป็นต้น


 เขียน โดยนพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงส์   

1-12-2563 14-03-29.png

 

郭医生徐院长.jpg

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ