• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

ฟูด้าใช้หุ่นยนต์ในการาเปิดแผลเล็ก ทำให้การมีความแม่นยำมากขึ้น

None

Author:NoneFrom:FUDA

 ฟูด้าใช้หุ่นยนต์ในการาเปิดแผลเล็ก ทำให้การมีความแม่นยำมากขึ้น

 ในห้องผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็กของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า ภาพเนื้องอกของผู้ป่วยมะเร็งตับปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบ3มิติอย่างชัดเจน บนจอคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวหนิวลี่จื้อและคณะแพทย์ดูแลเนื้องอกแบบแผลเล็กใช้หุ่นยนต์ MAXIO แบบตามเวลาจริงในการเข้าเข็มจากต่างทิศทางและตามโครงการสลายเนื้องอกด้วยมีดนาโนโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยในการแทงเข็ม

 ขั้นตอนต่อมาคือสลายด้วยมีดนาโน ศัลยแพทย์ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแขนหุ่นยนต์ค่อยๆขยับเข็มเข้าถึงตำแหน่งที่ต้องการโดยปรับทิศทางการเข้าเข็มอย่างแม่นยำ ผู้อำนวยการหนิวลี่จื้อนำขั้วไฟฟ้าแตะเข็มค่อยๆแทงไปยังก้อนเนื้องอกโดยการนำทางอย่างแม่นยำของหุ่นยนต์ ผิดพลาดไม่เกิน0.1mm

 ใช้CTสแกนอีกครั้ง เมื่อหุ่นยนต์ให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งปลายเข็มอีกครั้งหนึ่งแล้ว ผู้อำนวยการหนิวลี่จื้อสั่งให้ปล่อยกระแสไฟฟ้า ตามที่คำนวนไว้แล้ว แรงดันไฟฟ้า 1500โวลต์  ความยาวคลื่น 70   microseconds ปล่อยกระแสไฟ3ชุด ชุดละ 90 คลื่น  เมื่อมีการปล่อยคลื่น เข้าไปเสียงสะท้อนความถี่สูงของเนื้องอกที่แสดงบนหน้าจอเครื่องอัลตราซาวเริ่มลดลง    ไม่เกิน 30 นาที ภายใน 1 วัน ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวเป็นปกติและรับประทานอาหารได้   หลัง 1 อาทิตย์ ตรวจด้วย CT ชนิดเพิ่มความคมชัดจะพบว่าเนื้องอกในตับถูกทำลายจนสิ้นสภาพ 

 

19512256_1488503337873684_354610667_n.jpg

A.ผ่าตัดใช้หุ่นยนต์ MAXIO-3D หาตำแหน่งเพื่อเข้าเข็ม

 

fuda01_736570.jpg

B.  ใช้แขนหุ่นยนต์ MAXIO ช่วยแทงเข็ม


19512233_1488503341207017_1591943421_n.jpg

C. ให้แขนหุ่นยนต์ช่วยนำทางการแทงเข็ม IRE 2 เล่ม


 ถึงแม้ว่าภาพดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงภาพเดียวในการสลายเนื้องอกด้วยมีดนาโนจำนวนมากมายโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า   แต่มีความสำคัญทางคลินิกอย่างมาก  หากนับวิธีการสลายเนื้องอกแบบเดิมเป็นการเนื้องอกเปิดแผลเล็ก ยุค 1.0  เช่น  การสลายด้วยคลื่นความถี่วิทยุ   คลื่นไมโครเวฟและความเย็น เป็นต้น     เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม ปี2015 ฟูด้าได้นำมีดนาโนมาเนื้องอกตับอ่อนจนประสบความสำเร็จ  เป็นการเนื้องอกตับอ่อนที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกระเทศในจีน  ถือว่าเป็น การเนื้องอกเปิดแผลเล็ก ยุค 2.0   โรงพยาบาลฟูด้าได้นำเข้าระบบหุ่นยนต์ MAXIOที่ทันสมัยที่สุดในโลกในการช่วยแบบเปิดแผลเล็ก สลายด้วยมีดนาโนโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยนำทางเพื่อแทงเข็มอย่างแม่นยำได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นการเปิดยุค3.0 ของการแบบเปิดแผลเล็กที่มีความแม่นยำสูง

 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวเป็นประธานสมาคมด้วยความเย็นระดับโลก  คณะแพทย์เนื้องอกแบบแผลเล็ก ผู้อำนวยการหนิวลี่จื้อเป็นหัวหน้า ผ่านประสบการณ์ในการมะเร็งชนิดต่างๆด้วยความเย็นเป็นจำนวนมากกว่า 1 หมื่นราย ถือเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีน และระดับโลก

 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวเป็นผู้นำในการรับเอาเทคนิคการสลายเนื้องอกด้วยมีดนาโนเพราะมีประสบการณ์มากมายของการด้วยความเย็น ถึงปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ได้นำมามะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนเกือบ200ราย การสลายเนื้องอกแบบเปิดแผลเล็กต้องกำหนดตำแหน่งให้แม่นยำ สลายได้หมดจด ไม่ทำลายถึงเนื้อเยื่อปกติที่อยู่โดยรอบ

 เทคนิคการสลายด้วยมีดนาโนคือการใช้คลื่นความถี่สูงระดับไมโครวินาที ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แตกเป็นช่องระดับนาโนไม่สามารถสื่อนำไฟฟ้าได้ จึงทำให้เซลล์มะเร็งตาย ข้อดีคือสลายเนื้องอกได้หมดจด และคัดเลือกส่วนที่ต้องการสลายได้คือ ทำลายแต่เซลล์ ไม่ทำลายผนังหลอดเลือด เส้นประสาท หลอดลม ท่อน้ำดี ลำไส้ ท่อไตเป็นต้น สามารถคัดแยกส่วนที่สลายได้ชัดเจน

 เทคนิคการแทงเข็มของคณะแพทย์แบบเปิดแผลเล็กของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศและทั่วโลก แต่สำหรับการแทงเข็มเข้าตำแหน่งที่สลับซับซ้อนเช่นบริเวณ ประจันอก ขั้วตับ เยื่อบุช่องท้องด้านหลัง เป็นตำแหน่งที่ยากลำบาก แม้ว่าภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญระดับสากลหนิวลี่จื้อ ฟูด้าได้ทำการด้วยการเจาะสลายที่ยากมากมาจำนวนไม่น้อย แต่ผู้ป่วยต้องเสี่ยงต่อการเจาะซ้ำและCTแสกนหลายครั้ง ความต้องการของผูป่วยก็เป็นความพยายามของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเช่นกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการที่ปลอดภัยมีประสิทธิผล ได้ผลดีของมีดนาโนทำงานได้เต็มที่ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าพยายามทำดีที่สุดโดยนำเทคนิคมีดนาโนการสลายที่ทันสมัยที่สุดรวมทั้งหุ่นยนต์ MAXIO ที่มีระบบช่วยเหลือซึ่งพัฒนาเข้าสู่ระยะการแบบเปิดแผลเล็กมีคนกับเครื่องหุ่นยนต์ร่วมมือกัน

 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเดินนำหน้าเทคนิคการแบบเปิดแผลเล็กที่ทันสมัย ไม่ได้คิดว่าใช้มาสร้างภาพให้ดึงดูดใจแต่ใช้เทคนิคที่ทันสมัย มาแก้ไขปัญหาทางคลินิคช่วยผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างแท้จริง

 การสลายด้วยมีดนาโนรวมกับระบบหุ่นยนต์ MAXIOในครั้งนี้ถือเป็นการปฎิวัติทางเทคนิคการ ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างดีเช่นใช้ในการเนื้องอกในตำแหน่งที่สลับซับซ้อน บริเวณที่แทงเข็มลำบากสามารถแทงเข็มเข้าถึงตำแหน่งอย่างแม่นยำในครั้งเดียวหลีกเลี่ยงการแทงซ้ำและCTแสกนซ้ำ จึงลดความเสี่ยงจากรังสีและเลือดออกของการสลายด้วยมีดนาโนมีความจำเพาะมากขึ้น แม่นยำขึ้น แพทย์ทำการด้วยแบบแผนเดียวกันเพื่อได้ผลดีที่สุด เพื่อประกันคคุณภาพ

 ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเข้าสู่ยุค3.0มีการแบบเปิดแผลเล็กร่วมกับหุ่นยนต์ วันหน้าอาจจะมีเทคนิคการมะเร็งที่ทันสมัยมาผู้ป่วย “ผู้ป่วยด้วยคุณธรรม สัมฤทธิผลด้วยจริยธรรม”เพื่อ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าสามารถช่วยผู้ป่วยมะเร็งภายใน

 ประเทศและต่างประเทศด้วยเทคนิคทันสมัยและการบริการที่อบอุ่นใจ


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ