• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

บทความทางการแพทย์ฉบับแรกของเอเชียเรื่องมีดนาโนใช้ผ่าตัดมะเร็งตับในวารสารการแพทย์อเมริกา

None

Author:NoneFrom:FUDA

 ไม่นานมานี้ คณะวิจัยมีดนาโนในทางคลีนิคของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้เสนอบทความเรื่อง“The Safety and Efficacy of Irreversible Electroporation for Large Hepatocellular Carcinoma”(ความปลอดภัยและประสิทธิผลของมีดนาโนในการผ่าตัดมะเร็งตับก้อนใหญ่)ลงในวารสารทางการแพทย์ที่ทรงอิทธิพลของประเทศอเมริกา เพื่อรายงานผลการวิจัยด้านการผ่าตัดสลายมะเร็งตับก้อนใหญ่ด้วยมีดนาโน ผู้เขียนตรวจค้นในPubmedพบว่า บทความนี้เป็นงานชิ้นแรกของโลกเกี่ยวกับการสลายมะเร็งตับขนาดใหญ่ด้วยมีดนาโนเป็นเครื่องยืนยันว่าเทคนิคการผ่าตัดด้วยมีดนาโนของประเทศจีนอยู่ระดับแนวหน้าของโลก

 

news-29-11-2559-1.jpg

 บทความฉบับแรกของฟูด้าเรื่องการผ่าตัดมะเร็งตับขนาดใหญ่ด้วยมีดนาโนได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารที่ทรงอิทธิพลของประเทศอเมริกา


ภาพแสดงบทความจากค้นหาในPubmed


 บทความนี้เขียนจากคณะแพทย์ผู้ผ่าตัดแบบแผลเล็กกับคณะทำงานของศูนย์วิจัยของโรงพยาบาลฟูด้า คณะวิจัยจากห้องผ่าตัดแบบแผลเล็กแบ่งผู้ป่วยมะเร็งตับ14 คนให้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกมีผู้ป่วยจำนวน8คน เนื้องอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5.1 -11.5cm อีกกลุ่มมีผู้ป่วยจำนวน 6 คนเนื้องอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3.0 -4.1cm ทั้งสองกลุ่มได้รับการผ่าตัดด้วยมีดนาโนสลายเนื้องอก ผลปรากฎว่า ผู้ป่วยมะเร็งตับขนาดใหญ่ไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงเกิดขึ้น มีอาการแทรกซ้อนเล็กน้อยหลังการเข้ารับการดูแลอาการจะดีขึ้น ส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่ง มีอัตราการสลายเนื้องอกถึง66.6% ส่วนอัตราการเกิดอาการแทรกซ้อนเล็กน้อยของผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ต่างกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งขนาดใหญ่ ศ.หนิวลี่จื้อผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแบบแผลเล็กของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวอธิบายว่า”นี่เป็นบทความฉบับแรกสุดของเอเชียเรื่องมีดนาโนของศูนย์วิจัยฟูด้าที่มีผลสะเทือนต่อSCI ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงว่า การผ่าตัดสลายมะเร็งตับขนาดใหญ่มีความปลอดภัยและในปัจจุบันนี้ถือว่าได้ผล โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งตับที่ผ่าตัดด้วยใบมีดไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีมาก บทความนี้ชี้ว่าอัตราการเป็นมะเร็งตับของชาวจีนและชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่าของอเมริกาและยุโรปถึง5-8เท่า แม้ว่าวิธีผ่าตัดด้วยใบมีดจะเอาชนะมะเร็งตับให้หายขาดแต่พบว่าเหมาะกับผู้ป่วยจำนวนไม่ถึง20% เท่านั้น ปัจจุบันนี้ เทคนิคการสลายด้วยคลึ่นความถี่วิทยุ ไมโครเวฟ ความเย็นเป็นต้นถูกนำมาใช้ในการเอาชนะมะเร็งตับที่ผ่าตัดไม่ได้มากขึ้นๆแต่ต่างมี่ข้อจำกัด มีดนาโนสามารถเอาชนะมะเร็งตับที่ผ่าตัดไม่ได้ มีความได้เปรียบชัดเจนในการเอาชนะมะเร็งตับใกล้ขั้วตับ หลอดเลือด ท่อน้ำดีและถุงน้ำดีเป็นต้น

 

fuda01_474944.jpg


 บทความเรื่องการผ่าตัดมะเร็งตับขนาดใหญ่ด้วยมีดนาโนฉบับแรกของฟูด้าได้ตีพิมพ์ลงในวารสารที่ทรงอิทธิพลของประเทศอเมริกา ประเทศจีนอนุมัติให้ใช้เทคนิคมีดนาโนในการผ่าตัดตั้งแต่กรกฎาคมปี2558 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าเป็นผู้ริเริ่มนำเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโลกเข้ามาใช้ในการผ่าตัด และได้ใช้ผ่าตัดผู้ป่วยจำนวนมากที่สุดคนเอเชียโดยเฉพาะในการผ่าตัดมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อนได้ผลดีมาก


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ