• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

เทคนิคสลายเนื้องอกแบบแผลเล็ก ของประเทศจีนถือเป็นผู้นำในเอเชีย

None

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda01_619429.jpg

ภาพของคณะผู้บริหารการประชุม ในภาพ ศ.อู๋ เพ่ย หง ประธานของที่ประชุมใหญ่(กลาง) ศ.ควาง หมิง จากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น(ซ้าย)และศ.หนิวลี่จื้อ จากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว(ขวา)

 เมื่อวันที่27-29 ตุลาคมปี2559 การประชุมการสลายเนื้องอกแห่งเอเชีย(ACTA)จัดขึ้นที่ศูนย์การแพทย์Asanในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้แทนจากสิบกว่าประเทศในเอเชียเช่นประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย เป็นต้นจำนวน300กว่าคนเข้าร่วมการประชุม ยังมีผู้เชี่ยวชาญการสลายเนื้องอกจากประเทศยุโรปอเมริกามาเข้าประชุมด้วย

 การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมของนักวิชาการระดับสูงสุดของวงการการสลายเนื้องอกแห่งเอเชีย การรายงานทางวิชาการรวมถึงการอบรมแพทย์ การสรุปประสบการณ์ทางคลีนิคและผลงานการวิจัยของการใช้เทคนิคใหม่และมีความแม่นยำในการสลายเนื้องอกที่พบบ่อยเช่นมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งไทรอยด์ จีนมีผู้เชี่ยวชาญ50กว่าคน ได้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมี นักวิชาการ8คนที่มาจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวมหาวิทยาลัยจี้หนาน โรงพยาบาลปักกิ่ง301 และมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นกว่างโจว ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุม

 ศ.หนิวลี่จื้อของมหาวิทยาลัยจี้หนานโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้นำเสนอข้อมูลเทคนิคและประสบการณ์การสลายเนื้องอกด้วยความเย็น 8000 ราย ที่ถือเป็นการรายงานการสลายเนื้องอกที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในโลก ปัจจุบันจึงได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะศ.David Luของประเทศอเมริกา ท่านประเมินการว่าแม้ว่าการคิดค้นของการสลายเนื้องอกด้วยความเย็นมาจากอเมริกา แต่ข้อมูลทางคลีนิคจำนวนมากของพวกท่านมีคุณค่ามาก ขอบคุณสำหรับงานที่พวกท่านได้อุทิศให้กับงานด้านนี้ ศ.เหลียง ผิงของโรงพยาบาล ปักกิ่ง301ได้รายงานการวิจัยทางคลีนิคของการสลายเนื้องอกด้วยไมโครเวฟของผู้ป่วยจำนวน1492รายจากโรงพยาบาล 9 แห่งในประเทศจีน การสลายเนื้องอกได้เป็นผลสำเร็จรวม 97.9% ได้รับความสนใจอย่างมาก ศ.อู๋เพ่ยหงของโรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้นำเสนอแนวทางการดูแลแบบองค์รวมโดยเน้นการสลายเป็นหลักโดยเฉพาะดูแลร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันสามารถเพิ่มอัตรการอยู่รอดของผู้ป่วยได้เป็นส่วนใหญ่ ศ. หวงไข่เหวินของไต้หวันได้อธิบายข้อแตกต่างระหว่างเทคนิคการสลายที่ไม่เหมือนกัน ศ.จ.ฟ่านเว่ยจวูนของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้นำเสนอการป้องกันอาการแทรกซ้อนจากการสลาย ศ.ควาง หมิงของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้นำเสนอสภาพที่เป็นอยู่ของการสลายและการเอาชนะด้วยภูมิคุ้มกัน ชี้ว่าการเอาชนะด้วยภูมิคุ้มกันกับการดูแลด้วยการสลายรวมกัน เป็นแนวทางการดูแลเนื้องอกในอนาคต ดร.หวังจวูนของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นเขียนบทความ“การผ่าตัดมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน” ได้รับรางวัลชนะเลิสของที่ประชุมนี้

 ศ.Tanakaของประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอสภาพที่เป็นอยู่ของการสลายเนื้องอกในเอเชีย เอเชียเป็นภูมิภาคที่ริเริ่มการเข้ารับการดูแลเนื้องอกด้วยการสลายในช่วงปลายทศวรรษที่80 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ริเริ่มเข้ารับการดูแลการสลายด้วยแอลกอฮอล์และไมโครเวฟ ปัจจุบันนี้ประเทศในเอเชียนิยมใช้เทคนิคการสลายด้วยความถี่ของคลื่นวิทยุมากที่สุด การวิจัยจะมุ่งไปที่ความแม่นยำการสลายเนื้องอก ศ.David Lu ประเทศอเมริกาได้นำเสนอสถาณภาพที่เป็นอยู่ของการสลายของทางตะวันตก ท่านชี้ว่าเพื่อสลายได้หมดและมีความแม่นยำแพทย์ที่อเมริกาใช้วิธีการสลายหลายวิธีร่วมกันโดยใช้เทคนิคการสลายเนื้องอกและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเช่นไมโครเวฟ ความถี่ของคลื่นวิทยุ ความเย็น มีดนาโน แอลกอฮอล์เป็นต้น และเพิ่มตัวช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนำทาง การสร้างน้ำในช่องเยื้อหุ้มปอด และสร้างน้ำในช่องท้อง การแยกออกด้วยถุงลม การสวนท่อเข้าท่อน้ำดีใช้ความเย็นหมุนเรียนเพื่อป้องกันอวัยวะที่สำคัญเป็นต้น จากการเริ่มมีอุปกรณ์สลายด้วยไมโครเวฟรุ่นที่3ขึ้นมาใช้ การสลายเนื้องอกมีประสิทธิผลมากขึ้น การควบคุมก็แม่นยำมากขึ้น ที่ประเทศอเมริกาการสลายด้วยไมโครเวฟถูกใช้มากกว่าการสลายด้วยความถี่ของคลื่นวิทยุ

 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าในการสลายเนื้องอก เทียบระหว่างการรับการดูแลสลายและการผ่าตัดเพื่อเอาชนะเนื้องอกขนาดเล็กที่ตับ ปอด ไต ต่อมลูกหมาก อัตราการอยู่รอดในระยะยาวเท่ากัน แต่ว่าการรับการดูแลด้วยการสลายทุกข์ทรมานน้อยกว่าควนสนับสนุนนำไปใช้และทำการวิจัยให้มากขึ้น ปัจจุบันการสลายด้วยความถี่ของคลื่นวิทยุและไมโครเวฟเป็นเทคนิคการสลายเนื้องอกที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ส่วนการสลายด้วยความเย็นด้วยมีดนาโนและด้วยเคมีได้มีแพทย์นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นๆ ศ.Shiina ของญี่ปุ่นชี้ว่าจากการมีอุปกรณ์สลายรุ่นใหม่ที่สามารถสลายได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การสลายเสมือนกับการผ่าตัดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อคำนึงถึงอายุของผู้ป่วย ภาวะเศรษฐกิจและผลข้างเคียงที่ลดลง เทคนิคการสลายเนื้องอกจะถูกนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต ผลสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ขีดความสามารถการดูแลสลายเนื้องอกของเอเชียโดยรวมดีขึ้น ที่ส่วนการประชุมการสลายเนื้องอกแห่งเอเชียครั้งที่4 จะจัดขึ้นที่เมืองกว่างโจวในปีหน้า แพทย์จีนจะได้พิสูจน์ความสามารถและยกระดับตัวเองมีเทคนิคการสลายเนื้องอกเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียเพื่อความก้าวหน้าระดับโลก


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ