• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

เทคนิคการดูแลผู้ป่วยด้วยการสะลายเนื้องอกจีนนำหน้าทั่วโลก

None

Author:NoneFrom:FUDA

fuda02_896726.jpg


 การประชุมใหญ่ วิธีดูแลผู้ป่วยมะเร็งโดยการแทรกแซง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-12 มิถุนายน 2559 ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อธิบายเกี่ยวกับการสลายเนื้องอกและการดูแลผู้ป่วยด้วยยาคีโมผ่านเส้นเลือดโดยการใช้สายสวน(Vascular Intervention)มีรายงานหลายสิบฉบับ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนสามท่านได้รับเชิญเพื่อเสนอผลงานการดูแลผู้ป่วยในครั้งนี้ คือผู้เชี่ยวชาญที่มาจากมหาวิทยาลัยจงซาน ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวและผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวสวี เค่อเฉิงได้บรรยาย“ประสบการณ์การสะลายเนื้องอกด้วยความเย็น 8,000 กว่าราย” ได้ยังอธิบายประสบการณ์ 4 วิธี ที่มีนานสิบกว่าปีของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในการใช้เทคนิคการสลายเนื้องอกก้อนเล็กให้หาย สลายเนื้องอกก้อนใหญ่ให้เล็กลงอยู่ร่วมกับมะเร็ง ร่วมกับการผ่าตัดและบรรเทาอาการปวดจากก้อนมะเร็ง

 การประชุมครั้งนี้จัดตามแนวคิดให้ความสะดวกรวดเร็ว การดูแลสิ่งแวดล้อม สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเช่นวันที่ สถานที่ เวลาเป็นต้นโดยแอพ WCIO2016 สามารถระบุรายการที่สนใจผ่านเครื่องมือถือได้อย่างสะดวกและขณะเดียวกันมีการเมื่อถึงช่วงเวลาประชุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉวี เค่อ เฉิงกล่าวว่า ดูจากรายงานสองวันที่ผ่านมา ความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบแทรกแซง มีดังนี้ หนึ่งคือเทคนิคการสลายเนื้องอก(Interstitial ablation technique)มีมาตรฐานที่สมบูรณ์มากขึ้นด้วยความเย็น ไมโครเวฟและIRE(มีดนาโน)ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายหรือค่อยๆเพิ่มขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งไตและมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่ละวิธีมีจุดเด่นของมันซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแพทย์ในโรงพยาบาลแต่ละแห่ง เทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆได้พัฒนาขึ้น ถูกนำมาใช้ในการกำหนดตำแหน่งของเนื้องอกและเข็มที่ทำการสลาย สามารถทำให้ผลการสลายดียิ่งขึ้น สองคือนอกจากเทคนิคการดูแลผู้ป่วยด้วยสายสวนผ่านเส้นเลือดแบบเดินในรดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับแล้ว ยาตัวใหม่ที่ฉีดเข้าทางสาย(เช่นอนุภาคปล่อยยาและ microspheresรังสีอิตเทรียม-90) ถูกนำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อๆกัน แสดให้เห็นว่าได้ผลดีมากกว่าการใช้ iodinated oilแบบเก่า สามคือการวิจัยพื้นฐานลึกซึ้งมากขึ้นโดยเฉพาะการวิจัยการไหลเวียนในหลอดเลือดฝอยของเนื้องอก(Tumor microcirculation) การทำให้เนื้องอกขาดออกซิเจนกับการแทรงแซงก้อนเนื้องอกTumor intervention

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟูด้ากว่างโจว(กลาง)ร่วมถ่ายรูปกับผู้เชี่ยวชาญ

 ผู้อำนวยการจิ้นหย่งแผนกการดูแลผู้ป่วยแบบแทรกแซง intervention โรงพยาบาลซูโจวเชื่อว่า แนวโน้มการพัฒนาของเทคนิคการผ่าตัดมะเร็งการสลายด้วยมีนาโน(IRE)ในอนาคต ยังคงสูงในประเทศจีนมีการใช้เทคนิกมีนาโน(IRE)จำนวนมาก ที่ประชุมมีการแบ่งปันประสบการณ์ภายในประเทศของการดูแลผู้ป่วยด้วยIREอย่างมากมาย

 ที่ประชุมครั้งนี้มีตัวแทนแพทย์ที่มาจากปักกิ่ง กว่างโจว เจียงซูเป็นต้น มีรายงานแบบโปสเตอร์จำนวน6ฉบับจากโรงพยาบาลทหาร (301)และโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว และยังมีผู้เชี่ยวชาญสามท่านมาจากโรงพยาบาลมะเร็งของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวและโรงพยาบาลมะเร็งของมหาวิทยาลัยปักกิ่งได้รับเชิญขึ้นไปบรรยายบนเวที

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวสวี เค่อเฉิงได้บรรยายหัวข้อ“ประสบการณ์การสะลายเนื้องอกด้วยความเย็น8000กว่าราย”ท่านเล่าประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยด้วยความเย็นท่านสิบกว่าปีของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในการใช้เทคนิคการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกก้อนเล็กให้หาย สลายเนื้องอกก้อนใหญ่ให้เล็กลง เพื่ออยู่ร่วมกับมะเร็ง ผ่าตัดและบรรเทาอาการปวดรวมสี่ด้าน และเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาการการผ่าตัดด้วยความเย็นและภูมิคุ้มกัน และที่ดึงดูดความสนใจของบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมงานคือรายงานการรดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนด้วยความเย็นซึ่งเป็นการรายงานที่ไม่เคยมีมาก่อน ท่านชี้ว่าเทคนิคการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกโดยการใช้สายสวนที่ทำกันทั่วโลกโดยเฉพาะอเมริกา จีนก็เริ่มพัฒนาการดูแลผู้ป่วยนี้เช่นกัน เนื่อจากจีนมีพื้นที่ใหญ่กว้าง ประชากรมากมาย จำนวนรายที่รับการดูแลติดอันดับที่หนึ่งของโลก มีประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะได้ทำการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนด้วยความเย็นเป็นประกาศแรก กล่าวได้ว่าเทคนิคการสลายเนื้องอกของจีนติดอันดับแนวหน้าของโลก


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ