• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

ผอ.ดร.หนิวลี่จื้อ ที่ได้รับเลือกเป็นประธานของ สมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากลInternational Society for Cryotherapy (ISC) ครั้งที่ 23

None

Author:NoneFrom:FUDA

 ในการแพทย์แผนปัจจุบันการรักษาเนื้องอกเซลล์มะเร็ง นอกเหนือจากวิธีรักษาบบผ่าตัดดั้งเดิม การฉายรังสี เคมีบำบัด และการรักษาเสริมแบบใหม่  ยังมีการรักษาด้วยความเย็น  โดยใช้เข็มที่ทำให้เกิดอุณหภูมิเย็นจัด เพื่อทำลายเซลล์ในก้อนเนื้องอกมะเร็งโดยตรง

 

rr1.png


 เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน การประชุมวิชาการและการประชุมด้านการรักษาด้วยความเย็นระดับนานาชาติครั้งที่ 22 จัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย การประชุมนี้จะจัดขึ้นทางออนไลน์ โดยออนไลน์เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากเวียนนา  ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับแนวโน้มการพัฒนาและประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้ที่เกี่ยวกับการรักษาด้วยความเย็น  ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของ International l Society of Cryotherapy (lSC) ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งผู้แทนในที่ประชุมลงมติเลือกประธานคนใหม่และสมาชิกสภาสมาคมรักษาด้วยความเย็น  หนึ่งในนั้นคือ ผู้อำนวยการหนิว ลี่จือ แห่งโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจว ประเทศจีน ได้รับเลือกเป็นประธานคนที่ 23 และประธานสวี เค่อเฉิง ยังคงได้รับเลือกเป็นประธานกิตติมศักดิ์ต่อไป

 

rr2.png
rr3.png


 การใช้ความเย็นเพื่อรักษาเนื้องอกถือกำเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงปลายทศวรรษ 1960 เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่นี้ให้ดียิ่งขึ้น สมาคมการรักษาด้วยความเย็นนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรียเมื่อปี 1972 หลังจากพัฒนามานานกว่าห้าสิบปี นวัตกรรมนี้ก็เป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากการพัฒนาเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ประเทศจีนเป็นผู้นำของโลกทั้งในด้านการวิจัยเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ทางคลินิกของเทคโนโลยีนี้ นวัตกรรมนี้ถูกนำมาใช้เป็นวิธีทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเนื้องอก  วงการแพทย์จีนได้นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ และได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม

 ผู้อำนวยการ หนิวลี่จื้อ  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการรักษาเนื้องอกชนิดร้าย เช่น มะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งไต เป็นต้น ท่านได้นำทีมแพทย์รักษาด้วยความเย็น มากกว่า 10,000  เคส  ของการรักษาที่ซับซ้อน การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยความเย็นจัด  มีผู้ป่วยอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่วัยเด็กอายุ 4 ปีไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ 94 ปี และผู้ป่วยได้รับการรักษาออกมาผลลัพท์ที่น่าพอใจ โดยให้ข้อมูลอ้างอิงจำนวนมากสำหรับทางการแพทย์ " มีดความเย็น " ได้รับการตีพิมพ์ร่วมกับบรรณาธิการบริหาร ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง "การบำบัดรักษามะเร็งด้วยความเย็น" (เวอร์ชันภาษาจีนและภาษาอังกฤษ) เติมช่องว่างในการแพทย์ด้านการรักษาเนื้องอก ได้รับรางวัล "การบำบัดเย็นระดับโลก" ของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นนานาชาติ รางวัล "ผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านมะเร็งด้วยการบำบัดเย็นระดับโลก" และ "รางวัลดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านรักษามะเร็งด้วยความเย็นระดับประเทศจีน

 

rr4.png
rr5.png


 

ny25_687568.png


 ครั้งนี้ได้รับเลือกเป็นประธานสมาคมการรักษาบำบัดด้วยความเย็นนานาชาติครั้งที่ 23 ผูอำนวยการ  หนิวลี่จื้อ  กล่าวว่า" การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นทั้งเกียรติและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมาคมต่อการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคจี้เย็นเป็นการรวบรวมทั้งความมุ่งมั่นในการวิจัยและการทุ่มเทของผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงาน" หวังว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาด้วยความเย็นทั่วโลกจะรวมตัวกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือปฏิบัติทางคลินิกและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างมั่นคง ต่อยอดส่งเสริมการวิจัยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจี้เย็นเพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยทั่วโลก ในฐานะประธานสมาคมบำบัดความเย็นนานาชาติ 18 สมัยและประธานกิตติมศักดิ์คนปัจจุบันก่อนการเลือกตั้งประธาน สวีเค่อเฉิงได้ให้ความเห็นแก่ผู้สมัครและชื่นชมในความดีเด่นของผู้อำนวยการ หนิวลี่จื้อ  ในการจี้เย็นเนื้องอกของประเทศจีนมีบทบาทในการพัฒนาการแพทย์บำบัดความเย็นระดับโลก


 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ