• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งกว่างโจวฟูต้าเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลมะเร็งชั้นนำ“สมาคมทางการแพทย์ ได้จัดอันดับให้ติดอันดับ 5 ใน โรงพยาบาลมะเร็งชั้นนำ 15 แห่ง ”

None

Author:NoneFrom:FUDA

ny01_724800.jpg

 เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2023  งานประชุมนวัตกรรมโรงพยาบาล จัดโดย GAHA 2023 และการประกวดเทคโนโลยีทางการแพทย์นวัตกรรมครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่เมืองกวางโจว  มีการประกาศผลการจัดอันดับแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2023 โรงพยาบาลมะเร็งฟู่ต้ากว่างโจว ติดอันดับหนึ่งใน "โรงพยาบาลเอกชน 15 อันดับแรก·โรงพยาบาลมะเร็ง 15 อันดับแรก" และ "โรงพยาบาลที่ให้บริการทางการแพทย์และสังคม 100 อันดับแรก·โรงพยาบาลส่วนบุคคล"!

 

t1.png


 กว่างโจว GAHA เป็นสถาบันวิจัยอิสระที่สาม ซึ่งรวบรวมประสบการณ์และฐานข้อมูลจากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาล GAHA ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างระบบประเมินมาตรฐานบริการสถานพยาบาลในการแข่งขันและความสามารถเฉพาะทางของโรงพยาบาล การจัดอันดับของ GAHA ใช้หลักการ "การสื่อสารดิจิทัล" รวบรวมข้อมูลหลายช่องทางและมาตรฐานการรับรองโรงพยาบาล GAHA เป็นมาตรฐานแรกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับการรับรองจาก ISQua จากสมาคมคุณภาพทางการแพทย์ระหว่างประเทศ

 ภายใต้บริบทใหญ่ของรัฐในการส่งเสริมสังคมสู่การเป็นแพทย์ องค์การแพทย์ทำให้จำนวนโรงพยาบาลบริการสถานพยาบาลเพื่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของระบบบริการทางการแพทย์และสุขภาพของประเทศ  การจัดการเพื่อสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความต้องการใช้บริการทางการแพทย์และสุขภาพหลายระดับมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดโรคมะเร็งในประเทศเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตของประชากรโลก การพัฒนาความก้าวหน้าและการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสุขภาพที่ดีของประเทศ อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายของ "สุขภาพที่ดีในประเทศจีน"

 ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งทางคลินิกแห่งชาติที่สำคัญ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสุขภาพมณฑลกวางตุ้ง ได้รวมการแพทย์ การสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและฟื้นฟูเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นหนึ่งเดียว โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านมะเร็งสมัยใหม่มีเทคโนโลยีชั้นสูงของต่างประเทศ ที่โรงพยาบาลใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เช่นสลายเนื้องอกด้วยความเย็น และการสลายเนื้องอกด้วยมีดนาโน,การให้สารเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปสู่บริเวณที่มีก้อนมะเร็งโดยตรง เป็นต้น

 โรงพยาบาลมีผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยจากกว่า 100 ประเทศและจากส่วนภูมิภาคอีกด้วย

 ได้รับการจัดอันดับอย่างต่อเนื่อง ในมณฑลกวางตุ้ง ระดับสูงของความเชี่ยวชาญทางคลินิก (แผนกมะเร็งวิทยา), หน่วยงานของมณฑลกวางตุ้ง, โรงพยาบาลเอกชนที่ซื่อสัตย์แห่งชาติ, โรงพยาบาลต้นแบบที่เป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคมทั่วประเทศ, สำหรับสถาบันเครือข่ายการแพทย์และการประกันสุขภาพในต่างประเทศและในประเทศของมณฑลกวางตุ้งและเทศบาลรักษาพยาบาลสาธารณะโดยตรงและหน่วยงานรักษาพยาบาลในกวางโจว

 

ny31_354153.jpg


 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่โรงพยาบาลของเรา เทคโนโลยีทางการแพทย์ วิชาการแพทย์ ทีมงานที่มีความสามารถ รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำ  โรงพยาบาลจะยังคงยึดมั่นในข้อเด่นของการป้องกันโรคมะเร็งและการวิจัยส่งเสริมจิตวิญญาณทางการแพทย์ มีการฝึกอบรมของทีมงานคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่  "การแพทย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์" พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

 การเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงบริการพื้นฐาน (Basic) ,การบริการพร้อมความคาดหวัง (expected),บริการเซอร์ไพรส์ (unexpected), รูปแบบการให้บริการของ BEU ได้แก่

 รูปแบบการให้บริการ BEU ที่รวมอยู่ในการให้บริการทุกรูปแบบนอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วย เช่น อาหารการกินของผู้ป่วย ที่พักในโรงพยาบาล การรับส่งที่สนามบิน ฯลฯ การมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างดีและสะดวกครบครันมากขึ้น โรงพยาบาลของเราใช้ความจริงใจในการรักษาผู้ป่วยด้วยเทคนิคการรักษาที่เฉพาะทางเพื่อให้พวกเขารู้สึกถึง "ฟูด้า" ความอบอุ่นของครอบครัว


 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ