• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

ครั้งแรกในประวัติศาตร์กับการใช้ “มีดไมโครนาโนรักษาตุ่มเนื้อร้ายในปอด” โดยใช้แค่เข็มเดียว และฉีดยาชาเฉพาะที่สำเร็จแล้วอย่างสมบรูณ์แบบ

None

Author:FUDAFrom:FUDA

 เมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวประสบความสำเร็จในการดำเนินการทดลองครั้งแรกของโลกกับการใช้“มีดไมโครนาโนรักษาตุ่มเนื้อร้ายในปอด” โดยใช้แค่เข็มเดียวและฉีดยาชาเฉพาะที่เสร็จสมบูรณ์ ภายใต้การผ่าตัดโดย ผู้อำนวยการ หนิว ลี่จื้อ

 

ny29_481664.png


 กรณีที่ได้รับการรักษาในครั้งนี้เป็นผู้ป่วยเพศชายอายุ 59 ปี ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งชนิดadenocarcinomaแพร่กระจายในเยื่อบุช่องท้องหลังผ่าตัดกลับเป็นซ้ำและกระจายไปยังปอดทั้งสองข้างเป็นติ่งเนื้อร้าย  ได้เข้ารับการรักษาทางการแพทย์ตามระบบ จากการแพร่กระจายมะเร็งไปปอดบางส่วนได้รับการฉายแสง และการสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็น และมะเร็งถูกควบคุมจัดการอย่างดี เนื่องจากตุ่มเนื้อร้ายในปอดด้านซ้ายล่างมีการเติบโตกว่าเมื่อก่อน และเมื่อพิจารณาว่าการใช้ความเย็นสลายก้อนเนื้องอกซ้ำๆจะมีผลกระทบต่อการทำงานของปอดมากขึ้น หลังจากการปรึกษาหารือกับทีมแพทย์ MDT ของโรงพยาบาลของเราแล้ว จึงตัดสินใจเข้ารับการรักษาด้วย "มีดไมโครนาโน"

 

a2.png
a3.png


 ในระหว่างการผ่าตัดผู้ป่วยได้รับยาชาเฉพาะที่ และใช้ "มีดไมโครนาโน" เจาะเข้าไปบริเวณที่เป็นตุ่มเนื้อร้ายด้วยเข็มเพียงเข็มเดียวนำทางด้วยเครื่อง CT  ระหว่างการผ่าตัดจะไม่มีการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อหรือดมยาสลบ ผู้ป่วยจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดและสามารถสื่อสารกับแพทย์ได้ ไม่พบการตอบสนองการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างชัดเจนในระหว่างการเต้นของชีพจรและผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บ  จากผล CT หลังการผ่าตัดแสดงให้เห็นว่าผลการสลายด้วยมีดไมโครนาโนเป็นไปตามความคาดหวัง สัญญาณชีพจรคงที่ทั้งระหว่างและหลังการผ่าตัด และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ

 

a4.png

ก่อนผ่าตัด

 

a5.jpg

ระหว่างทำการผ่าตัด

 

a6.jpg

หลังผ่าตัด


 ตุ่มในปอดหมายถึงก้อนที่มีลักษณะกลมภายในเนื้อเยื่อปอดซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเยื่อปอดปกติ ขนาดโดยทั่วไปไม่เกิน 3 ซม. หากเกิน 3 ซม. เรียกว่าเนื้องอกในปอด ตุ่มในปอดสามารถแบ่งได้ทั้งชนิดตุ่มเนื้อธรรมดาและชนิดตุ่มเนื้อร้าย โดยทั่วไปตุ่มเนื้อในปอดชนิดธรรมดามักไม่จำเป็นต้องรักษา เพียงแต่ต้องสังเกตอาการเป็นประจำ ส่วนตุ่มเนื้อชนิดร้ายในปอดต้องได้รับการรักษาอย่างโดยเร็วทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง มีวิธีการรักษามากมายสำหรับตุ่มในปอดที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง โดยวิธีที่พบบ่อย 2 วิธีคือ วิธีการผ่าตัดและวิธีการสลายก้อนมะเร็ง

 "มีดไมโครนาโน์" เป็นเทคโนโลยีการทำลายเนื้องอกใหม่ล่าสุด เป็นเทคนิคการจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูงที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ (IRE) ปล่อยกระแสไฟฟ้าความต่างคักย์สูงทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งจนเหี่ยวฉาวตาย โดยไม่เกิดความร้อนออกมาทำลายเนื้อเยื่อข้างเคียง จึงทำให้สามารถใช้ในการรักษาก้อนเนื้องอกที่อยู่ใกล้กับหลอดเลือด,ท่อน้ำดีหรือเส้นประสาทได้อย่างสมบรูณ์แบบ ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยี IRE ใหม่ล่าสุด โดยผสานรวมข้อดีของเทคโนโลยีอิเล็กโตรโพเรชันระดับไมโครวินาที (IRE แบบดั้งเดิม) สองรุ่นก่อนหน้านี้และเทคโนโลยีอิเล็กโตรโพเรชันปล่อยกระแสไฟฟ้าความต่างคักย์สูง (HF-IRE) และการเอาชนะเทคโนโลยีระดับสูง ข้อจำกัดอย่างการใช้ยาสลบและการหดตัวของกล้ามเนื้อ ปัญหาต่างๆ เช่น การเจาะเข็มที่ยากซับซ้อนและขอบเขตน้อย ทำให้การสลายก้อนเนื้องอกด้วย IRE ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีและปลอดภัย ให้ความสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ป่วย และคาดว่าจะกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษาตุ่มเนื้อร้ายในปอด

 ในฐานะโรงพยาบาลมะเร็งทางคลินิกที่สำคัญระดับชาติ โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว เป็นโรงพยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งแห่งใหม่ระดับนานาชาติรวมกับหลากหลายประเทศ ซึ่งผสมผสานการรักษาพยาบาล การถ่ายทอดความรู้ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเข้าด้วยกัน และความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีใหม่ขั้นสูงครั้งนี้ โรงพยาบาลของเราใช้ "มีดไมโครนาโน" และเทคโนโลยีการสลายผ่าตัดด้วยเข็มเดียว  เกิดการก้าวกระโดดจาก "การฉีดยาชาทั่วไป" ไปสู่ "การฉีดยาชาเฉพาะที่" ในเทคโนโลยี IRE ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการผ่าตัดและให้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่เป็นมีตุ่มเนื้อร้ายในปอด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลของเราก้าวไปสู่ระดับใหม่ในด้านการผ่าตัดเฉพาะที่สลายทำลายเนื้องอกที่มีการแพร่กระจายในรูปแบบใหม่

 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ