• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

ห้องบรรยาย ผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิง | มีดนาโนเทคนิคการสลายเนื้องอกมะเร็ง

None

Author:NoneFrom:FUDA

 เนื้องอกมะเร็งนับเป็นหนึ่งในสาเหตุการคุกคามชีวิตอันดับต้นๆ นอกเหนือจากวิธีการรักษาแบบเดิมๆ 3 วิธี ได้แก่ การผ่าตัด การฉายรังสี และเคมีบำบัดแล้ว เทคโนโลยีการรักษาที่แม่นยำ เช่น ยามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบำบัด และการรักษาแบบบาดแผลเล็กยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการปฏิบัติงานทางคลินิก เทคโนโลยีการรักษาเนื้องอกแบบบาดแผลเล็กกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในทางคลินิก

 เทคนิคการรักษาเนื้องอกแบบแผลเล็กแบ่งออกเป็นการให้ยาทางหลอดเลือดแบบเฉพาะจุดและการให้ยาแบบทั่วไปไม่ผ่านทางหลอดเลือด เทคนิคการรักษาที่ไม่ผ่านทางหลอดเลือดสำหรับเนื้องอกที่เป็นก้อนที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ การสลายด้วยความร้อนจนเซลล์มะเร็งเสียชีวิต - การรักษาสลายมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุ การรักษาสลายก้อนมะเร็งด้วยความเย็น - จี้เย็นจนก้อนมะเร็งแช่แข็งด้วยความเย็นจัด หรือ การฉายแสงภายใน - การฝังแร่ ; หรือพลังงานที่ไม่ใช่ความร้อน - การผ่าตัดด้วยมีดนาโน เมื่อเร็วๆ นี้รองผู้อำนวยการเหลียงปิง แห่งโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้เล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของการบำบัดด้วยการผ่าตัดเนื้องอกด้วยมีดนาโน ในการบรรยายครั้งที่ 55 ใน "ห้องบรรยายฟูด้าเทคนิคการรักษาใหม่โดยผู้อำนวยการสวีเค่อเฉิง"

 

ny12_131990.jpg


 การสลายด้วยมีดนาโน เป็นเทคนิคการจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูงที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ (IRE) ซึ่งปล่อยพลังไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เนื้องอกจนกลายเป็นรูขนาดเล็กระดับนาโน เป็นการทำลายสมดุลภายในและภายนอกเซลล์ ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบธรรมชาติอย่างรวดเร็วยังสามารถผ่าตัดโดยการมองผ่านจากอัลตราซาวด์หรือ CT ระบบการวางแผนการรักษาของเครื่องมีดนาโนที่สามารถ คำนวณเจาะเข้าไปในรูปร่าง ขนาดของเนื้องอกที่ต้องการสลายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

 

ff2.png


 กลไก:

 a.ใช้สนามไฟฟ้าแรงสูงกับเยื่อหุ้มเซลล์ในระดับไมโครวินาทีและมิลลิวินาทีเพื่อสร้างแรงศักย์ไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและสร้างให้เกิดรูระดับนาโนสองรูปแบบบนเยื่อหุ้มเซลล์

 

图片
ff3.png


 b.การจี้ไฟฟ้าแบบย้อนกลับได้ (RE): เซลล์สามารถซ่อมแซมได้อย่างสมบูรณ์และอยู่รอดได้หลังจากเกิดความเสียหายของรูระดับนาโนในระดับหนึ่งซึ่งเรียกว่าไฟฟ้าแบบย้อนกลับได้ เช่น การแนะนำยาที่เป็นพิษต่อเซลล์ในเซลล์ เบลมัยซิน;

 

图片
ff4.png


 c. มีดนาโนเรียกอีกอย่างว่าการจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูง (IRE): ความเสียหายของเยื่อหุ้มเซลล์แบบถาวรเกิดขึ้นผ่านอิเล็กโตรโพเรชันซึ่งนำไปสู่การตายของเซลล์ เมื่อสนามไฟฟ้าที่เกิน 0.5 V/นาโนเมตรถูกนำไปใช้กับศักย์ของเมมเบรนที่พักอยู่ โมเลกุลของน้ำจะเรียงตัวเป็นลำดับแรกเพื่อยื่นผ่านศูนย์กลางที่ไม่ชอบน้ำของเยื่อไขมันสองชั้นและเข้าไปในเซลล์ จากนั้นจะขยายออกไปในภายหลังเมื่อความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องสัญญาณขยายออก ไปที่กลุ่มเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็วจำนวนมาก

 อุปกรณ์นาโนไนฟ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยจอ LCD คอนโซลและคีย์บอร์ด สวิตช์เท้า เครื่องซิงโครไนซ์ ECG และเข็มอิเล็กโทรด หนึ่งในนั้นคือ ECG synchronizer ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ในระหว่างการสลายเนื้องอก

 

ff5.png


 เป็นที่น่าสังเกตว่าสภาวะที่ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์สามารถย้อนกลับได้/ไม่สามารถย้อนกลับได้นั้นรวมถึงความแรงของสนามไฟฟ้า เช่น 50-1000v/cm (ย้อนกลับได้), 1,000-3000v/cm (ไม่สามารถย้อนกลับได้) และความกว้างพัลส์ 70-100 µs ในระหว่างการระเหยต้องใช้หัววัดอย่างน้อย 2 อันในการทำงาน เข็มควรขนานกันมากที่สุดและควรรักษาความลึกของการสอดเข็มให้สม่ำเสมอ ความลึกของการเปิดรับแสงของหัววัดการจี้ควรปรับตามสมควรและระยะห่างระหว่างเข็มควร สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ

 

ff6.png


 นอกจากนี้เทคโนโลยีนี้ไม่สร้างความร้อนใดๆ ในสนามไฟฟ้าในระหว่างกระบวนการสลายด้วยมีดนาโน มุ่งเป้าไปที่ชั้นของเยื่อหุ้มเซลล์เท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อส่วนอื่นของร่างกายผลที่ตามมาคือการตายของเซลล์จะเกิดขึ้นเฉพาะจุด พื้นที่การสลายซึ่งมีระยะเวลาการสลายสั้นเนื้อเยื่อที่สำคัญในบริเวณที่ทำการสลายจะถูกเก็บรักษาไว้ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบายความร้อนการระเหยเป็นไปอย่างทั่วถึงและขอบเขตการระเหยมีความชัดเจนในขณะเดียวกันหลักการทำงานของมัน คือการกระตุ้นการตายของเซลล์มากกว่าการทำลายโปรตีนและเนื้อร้ายซึ่งสามารถรักษาแอนติเจนของเนื้องอกได้ดีขึ้น IRE ร่วมกับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันคาดว่าจะปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาวของผู้ป่วยได้ด้วยการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อต้านเนื้องอกของโฮสต์ต์ต์

 เมื่อเทียบกับการผ่าตัดทำลายทางกายภาพอื่นๆ มีดนาโนมีข้อดีเฉพาะตัวในการรักษาเนื้องอก แต่ก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เช่น ไฟฟ้าแรงจะทำให้กล้ามเนื้อหดตัว ดังนั้น ปัจจุบันจึงต้องดมยาสลบในระหว่างการผ่าตัด สำหรับคนไข้ที่ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจในบริเวณที่มีการผ่าตัดด้วยไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนโลหะที่ฝังไว้ใกล้บริเวณที่มีการจี้ด้วยไฟฟ้า บริเวณการจี้ด้วยไฟฟ้าคือดวงตา (รวมถึงเปลือกตา) ประวัติของผู้ป่วยถ้ามีโรคลมบ้าหมูหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจตายไม่เหมาะสำหรับการรักษานี้

 

ny12_804625.png


 มีดนาโนช่วยปกป้องโครงสร้างเนื้อเยื่อ เช่น ผนังหลอดลม หลอดเลือด ท่อน้ำดี ท่อตับอ่อน และเส้นประสาทที่ขาด จะไม่ได้รับผลกระทบจากการรักษาดวยมีดนาโน มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาเนื้องอกในต่อมลูกหมาก ตับ, ตับอ่อน ,ไตและส่วนอื่นๆของร่างกาย มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทางคลินิก มีข้อดีเฉพาะในการรักษาเนื้องอกในบริเวณที่ซับซ้อน เช่น บริเวณผนังกั้นตับ ท่อน้ำดีถุงน้ำดี ตับอ่อน และท่อไต ในทางคลินิกพบว่ามีดนาโนร่วมกับเคมีบำบัด ฉายแสง ,ภูมิคุ้มกันบำบัด ฯลฯ ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาเนื้องอก เช่น มะเร็งตับอ่อน แน่นอนว่ากลไก ทฤษฎีที่เหมาะสมและวิธีการติดตามด้วยภาพที่เกี่ยวข้องก็เช่นกัน เนื่องจากความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษาจึงจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมและมียาที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น

 ในช่วงต้นปี 2015 โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมีดนาโนมาใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคมของปีเดียวกัน ภายใต้การนำของผู้อำนวยการศาตราจาร์ยหนิวลี่จื้อ เขาเป็นคนแรกที่ทำการผ่าตัดด้วยมีดนาโนสำหรับมะเร็งตับอ่อนได้อย่างสมบรูณ์แบบเสร็จสิ้น จน ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลของเราได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกือบ 50 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับมีดนาโน ซึ่งรวมถึงเอกสาร SCI มากกว่า 20 ฉบับ และตีพิมพ์หนังสือการผ่าตัดด้วยมีดนาโนในประเทศ "เทคโนโลยีใหม่สำหรับการผ่าตัดเนื้องอก - การจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูงที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ ้"


ff8.png


 ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง "มีดไมโครนาโน" ซึ่งเป็นเทคโนโลยี IRE รุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้การรักษาเนื้องอกด้วย IRE ของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกยิ่งขึ้น และคาดว่าจะกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการรักษาเนื้องอกร้าย . ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ได้เปิดตัวการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นที่จะปกป้องสุขภาพของผู้ป่วยต่อไป

 

ff9.png

 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ