• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

การรักษามะเร็งแบบเฉพาะจุด : "รักษาโรค" และ "รักษาตามอาการ"

None

Author:NoneFrom:Internet

 

ny12_901510.jpg


 การรักษามะเร็งแบบเฉพาะจุดเป็นวิธีการรักษามะเร็งที่พิเศษ ภายใต้เครื่องนำทางถ่ายภาพ (CT หรือ B-ultrasound) ใช้เข็มเจาะ สร้างสายนำทาง,ใส่สเต็น ฯลฯ จะเข้าผ่านแบบเป็นธรรมชาติทางร่างกายจุดเล็กเฉพาะจุดและรักษาก้อนมะเร็งหรือความผิดปกติ ก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำ เช่น การให้ยา การปรับโครงสร้างใหม่ การปิด การหยุดใช้งาน และการกำจัดสิ่งแปลกปลอม สิ่งที่เรียกว่า "การรักษาโรค" หมายถึงการรักษาที่มุ่งตรงไปที่เนื้องอกโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายมะเร็ง สิ่งที่เรียกว่า "การรักษาโรค" หมายถึงการรักษาที่มุ่งตรงไปที่ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเนื้องอกกล่าวคือการรักษาความเสียหาย

 วิการรักษาแบบเฉพาะจุด  “รักษาโรค"

 一.ให้ยาเฉพาะจุดทางหลอดเลือด

 ผ่านสายสวน ยาต้านมะเร็ง (ยาเคมีบำบัด ,ยามุ่งเป้า  ฯลฯ) และยาที่ทำให้หลอดเลือดอุดตัน (เช่น สารทำให้หลอดเลือดอุดตัน เช่น ลิปิโอดอล ไมโครสเฟียร์ที่บรรจุยา ฯลฯ) จะถูกคัดเลือกเข้าสู่หลอดเลือดแดงที่ส่งเลือดไปเลี้ยงเนื้องอกมะเร็งและ ผสมเข้าไปเพื่อให้ตัวยาสามารถอุดกันทางให้อาหารมะเร็ง จนเซลล์มะเร็งเกิดภาวะ "อดอาหาร"


 1 วิธีการอุดตันหลอดเลือดแดง (TransArterial Embolization, TAE)

 การใส่สายสวนไปที่เส้นเลือดแดง ที่เลี้ยงก้อนมะเร็งแล้วใช้สารเคมีอุดเส้นเลือด ทำให้ก้อนมะเร็งขาดเลือดไปเลี้ยงและหยุดการเติบโต

 วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาแบบประคับประคองและเหมาะสำหรับมะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งตับอ่อน มะเร็งปอด เนื้องอกมะเร็งในอุ้งเชิงกราน ฯลฯ รวมถึงการรักษามะเร็งตับชนิดรุนแรง

 

665.jpg

 เนื้องอกขนาดใหญ่ในกลีบด้านขวาของตับ การตรวจหลอดเลือดตับภายหลัง TAE แสดงให้เห็นว่ากิ่งก้านของหลอดเลือดแดงตับด้านขวาและหลอดเลือดแดงฟีนิกถูกกีดกัน โดยมีหลอดเลือดบางส่วนที่เป็นหลักประกัน และเนื้องอกหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ


 2 การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดง (transcatheter arterial chemo‐embolization,TACE)

 การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงผสมเข้าด้วยกันและฉีดผ่านสายเข้าไปสู่ในบริเวณที่มีก้อนมะเร็งโดยตรงเพื่ออุดหลอดเลือดแดงเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา

 ในด้านหนึ่งจะรวมตัวกับเนื้องอกที่ส่งไปยังหลอดเลือดแดง ทำให้เกิดภาวะขาดเลือดและการตายของเนื้อเยื่อเนื้องอก ในทางกลับกัน มันเพิ่มความเข้มข้นของยาและยืดเวลาการสัมผัสระหว่างยากับเนื้องอกมะเร็งไว้ดวยกันได้นานขึ้น อีกทั้งมีประสิทธิภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับเคมีบำบัดแบบฉีดและการอุดเส้นเลือดแบบธรรมดา

 

664.jpg

ผล CT scan พบเนื้องอก 2 ก้อนในกลีบด้านขวาของตับ ลูกศรบ่งชี้ว่ามีการรักษา TACE ที่ตำแหน่งนี้


 3 เคมีบำบัดแบบฉีดผ่านหลอดเลือดแดง (TAI)

 วิธีเคมีบำบัดเฉพาะที่ซึ่งมีการฉีดยาเคมีบำบัดเข้าไปในหลอดเลือดของเนื้องอกโดยตรงผ่านหลอดเลือดเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับการให้เคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำแบบดั้งเดิม การให้เคมีบำบัดแบบฉีดผ่านหลอดเลือดสามารถเพิ่มความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในบริเวณที่เป็นเนื้องอกได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปกติโดยรอบ และลดอาการไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด

 4 การการอุดหลอดเลือดรังสีรักษาผ่านหลอดเลือดแดง (transarterialr adiotherapy embolization,TARE)

 เทคโนโลยีรังสีบำบัดที่ใช้ไมโครสเฟียร์กัมมันตภาพรังสี yttrium-90 (90Y) มุ่งเป้าไปที่เนื้องอกผ่านสายสวน สามารถฆ่าเซลล์เนื้องอกผ่านรังสีพลังงานสูงขนาดใหญ่แบบกำหนดเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็ปกป้องรักษาสุขภาพที่ดีไว้ได้

 5 การรักษาแบบไม่ผ่านทางหลอดเลือด

 การักษาแบบไม่ผ่านทางหลอดเลือดหมายถึงการนำทางด้วย ภาพ (CT  หรืออัลตราซาวนด์) แบบเรียลไทม์  การเจาะที่แม่นยำไปยังบริเวณเนื้องอก และวัตถุประสงค์ในการหยุดการทำงานของเนื้องอกและลดภาระของเนื้องอกผ่านการฉายรังสีทางกายภาพ การรับรังสีจากภายในร่างกาย และ วิธีอื่น

 6 การสลายด้วยเคมี(Chemical Ablation)

 เป็นวิธีการรักษาที่ใช้เข็มพิเศษเจาะเนื้องอกผ่านผิวหนังภายใต้การนำทางของอัลตราซาวนด์หรือ CT และฉีดสารเคมี สารจับตัวเป็นโปรตีน ฯลฯ เข้าไปในเนื้องอกโดยตรงเพื่อยับยั้งเซลล์เนื้องอกในแหล่งกำเนิด และปล่อยให้เนื้อเยื่อเนื้องอกละลายและ ดูดซึมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 7 การใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอก ( Radio-Frequency Ablation,RFA)

 นำโดยอุปกรณ์การถ่ายภาพเช่นอัลตราซาวนด์ CT และเครื่องสะท้อนแม่เหล็ก เข็มสลายด้วยความถี่วิทยุจะถูกเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่อเนื้องอกแผ่นลบติดอยู่กับผิวแล้วเปิดเครื่องแหล่งพลังงานความถี่วิทยุส่งเสียง สัญญาณความถี่ผ่านสายเคเบิลความถี่สูง เชื่อมต่ออิเล็กโทรดในการสลายและส่งไปยังปลายการทำงานจึงสร้างสนามไฟฟ้าความถี่สูงในเนื้อเยื่อในบริเวณที่อิเล็กโทรดปกคลุมทำให้เกิดไอออนนำไฟฟ้าและโมเลกุลโพลาไรซ์ของเนื้อเยื่อ เซลล์หมุนด้วยความเร็วสูง การสั่น และการเสียดสีเพื่อสร้างพลังงานความร้อนและจะเกิดเป็นทรงกลมหรือทรงรีที่ปลายด้านหน้าของเข็มระเหย ในเขตร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้อุณหภูมิบริเวณศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางได้ 90-120°C ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งแข็งตัว

 

663.jpg

ภาพแสดงขั้นตอนการรักษา RFA


 8 เทคนิคทำลายก้อนมะเร็งด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Ablation,MWA)

 ภายใต้การนำทางของอัลตราซาวนด์, CT และภาพอื่น ๆ ผู้ป่วยจะได้รับยาชา หรือการดมยาสลบและเข็มสลายด้วยคลื่นไมโครเวฟจะถูกเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อเนื้องอกผ่านผิวหนังโมเลกุลขั้วโลกในเนื้อเยื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงภายใต้การกระทำของไมโครเวฟ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วถูกันให้เกิดความร้อนเมื่อศูนย์กลางของเข็มระเหยได้รับความร้อนอย่างรวดเร็วถึง 120°C ถึง 150°C โปรตีนของเซลล์มะเร็งจะถูกทำลายและตายโดยสิ้นเชิงจึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา

 

661.jpg


 9 การรักษามะเร็งด้วยการสลายด้วยความเย็น(Cryoablation)

 วิธีการสลายด้วยความเย็นที่เป็นโรคด้วยเทคโนโลยีการจี้ก้อนเนื้องอกด้วยความเย็น  โดยใช้เข็มที่ทำให้เกิดอุณหภูมิเย็นจัด เพื่อทำลายเซลล์ในก้อนเนื้องอกมะเร็งโดยตรง ทำให้น้ำแข็งเกาะตัวก้อนมะเร็งและเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงก้อนมะเร็งเกิดการอุดตัน ทำให้เกิดการตายของเซลล์และบรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา

 

660.jpg

การรักษามะเร็งไตด้วยการสลายด้วยความเย็น


 10 การรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์(High Intensity Focused Ultrasound, HIFU)

 ด้วยการใช้คุณลักษณะของอัลตราซาวนด์ที่สามารถผ่านเนื้อเยื่อของมนุษย์และมุ่งเน้นไปที่พื้นที่เป้าหมายเฉพาะพลังงานจะเข้มข้นจนมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะทำให้พื้นที่โฟกัสมีอุณหภูมิสูงขึ้นในทันที ขณะเดียวกัน เอฟเฟกต์คาวิเทชั่นจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายโดยกลไก เซลล์เนื้องอกจึงบรรลุจุดประสงค์ในการทำลายบริเวณที่เป็นโรคในขณะที่เนื้อเยื่อที่อยู่นอกบริเวณรอยโรคไม่ได้รับความเสียหาย

 11 การสลายด้วยเลเซอร์(Laser Ablation,LA)

 หลังจากนำเลเซอร์ฉายเข้าไปในเนื้อเยื่อ โฟตอนจะถูกดูดซับโดยโครโมฟอร์ของเนื้อเยื่อ และก่อให้เกิดผลกระทบทางชีวภาพในทันที เช่น ความร้อนและความดันสูงในการทำลายธรรมชาติ การแข็งตัว การกลายเป็นไอ และแม้กระทั่งการทำให้เป็นคาร์บอนของเนื้อเยื่อเนื้องอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการฆ่าเนื้องอก

 12 การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูง มิดนาโน(Irreversible electroporation, IRE)

 เป็นเทคนิคการจี้ไฟฟ้าต่างศักย์สูงที่ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้ ซึ่งปล่อยพลังไฟฟ้าแรงสูงไหลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เนื้องอกจนกลายเป็นรูขนาดเล็กระดับนาโน เป็นการทำลายสมดุลภายในและภายนอกเซลล์ ทำให้เซลล์เกิดการตายแบบธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

 

659.jpg

การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงสำหรับมะเร็งตับอ่อนระยะสุดทา้ย


 วิธีการรักษาแบบเฉพาะจุด "รักษาโรค"

 二. เพื่อแก้ไขผลกระทบ

 ผลทางพยาธิวิทยาทุติยภูมิของเนื้อเยื่อที่เป็นโรคขยายตัวหรือการกัดเซาะของเนื้อเยื่อโดยรอบ การบำบัดแบบหัตถการสามารถปรับปรุงอาการที่ครอบครองเนื้องอกของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการระบายน้ำจากสายสวน การขยายบอลลูน และการใส่ขดลวด

 มะเร็งต่อมไทรอยด์อาจทำให้เกิดอาการเนื่องจากการกดทับของโครงสร้างบางส่วนในศีรษะและคอ การกดทับของเส้นประสาทกล่องเสียงอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเสียง และการตีบของหลอดลมอาจทำให้เกิดอาการสะดุดได้ อาจทำให้กลืนลำบาก การรักษาแบบเฉพาะจุดสามารถรักษาอาการข้างต้นและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพดี

 นอกจากนี้ สิ่งอุดตันที่ไม่ร้ายแรงบางอย่าง เช่น การอุดตันของท่อนำไข่ ก็สามารถรักษาด้วยการรักษาแบบเฉพาะจุดได้

 1 แก้ไขอาการแทรกซ้อนเลือดออก

 การรักษาแบบเฉพาะจุดสามารถจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่มีเลือดออกจากเนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสองวิธีหลัก :

 เคมีบำบัดแบบฉีดเข้าหลอดเลือด : การส่งยาเคมีบำบัดโดยตรงไปยังหลอดเลือดแดงที่มีเนื้องอกจึงสามารถรักษาเนื้องอกและลดภาวะแทรกซ้อนของการตกเลือดได้

 การให้ยาผ่านทางหลอดเลือด: ผ่านการควบคุมการฉีดอุดตันบางชนิดเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่เป็นโรคเพื่ออุดหลอดเลือดก้อนมะเร็งและขัดขวางการส่งเลือดเพื่อควบคุมการตกเลือดและรักษาเนื้องอก

 2 บรรเทาอาการปวดมะเร็ง

 อาการปวดจากมะเร็งอาจมาจากความเจ็บปวดที่เกิดจากเนื้องอกกดทับหรือแทรกซึมส่วนใกล้เคียงของร่างกาย ความเจ็บปวดจากการรักษาและขั้นตอนการวินิจฉัย หรือไม่สบายจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง เส้นประสาท และความไม่สมดุลของฮอร์โมนอื่นๆ หรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

 การรักษาแบบเฉพาะจุดด้วยวิธีการรักษาสามารถบรรเทาอาการปวดจากมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้ดังนี้:

 เทคโนโลยีการเสริมกระดูกสันหลังผ่านผิวหนัง: ใช้รักษากระดูกสันหลังหักจากการกดทับที่อาจเกิดจากการทำลายกระดูกที่เกิดจากการแพร่กระจายของกระดูกสันหลัง

 เทคนิคการผ่าตัดสลายก้อนมะเร็งทำลายผิวหนังโดยการวางส่งกระแสไฟไปเนื้อเยื่อเพื่อสร้างอุณหภูมิสูงเพื่อทำลายรากประสาทของเนื้อเยื่อที่เป็นมะเร็ง จึงช่วยลดหรือขจัดความเจ็บปวดได้

 การทำลายเส้นประสาทผ่านผิวหนัง: ส่วนใหญ่ใช้เพื่อรักษาความเจ็บปวดที่เกิดจากการบุกรุกโดยตรงของรอยโรคเนื้องอกไปยังเส้นประสาทร่างกาย

 นอกจากนี้ เทคโนโลยีการรักษาเนื้องอกแบบบาดแผลเล็ก เช่น การฉีดยาเข้าช่องไขสันหลังแบบฝัง การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าไขสันหลัง และการสลายตัวของเส้นประสาทโดยการผ่าตัด ล้วนมีบทบาทสำคัญในการจัดการความเจ็บปวดจากมะเร็ง ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องของแนวปฏิบัติของ NCCN (ดูบทความก่อนหน้า: NCCN | การประยุกต์ใช้การแทรกแซงแบบรุกล้ำน้อยที่สุดในการรักษาอาการปวดจากมะเร็ง)


 · สรุป ·

 การรักษามะเร็งแบบเฉพาะจุดที่เนื้องอกมะเร็งไม่เพียงแต่สามารถรักษาโรคได้เท่านั้น แต่ยังช่วยบรรเทาภาวะแทรกซ้อนของเนื้องอกตามรายบุคคลตามลักษณะของโรคอีกด้วย กลยุทธ์ที่ครอบคลุมในการ "กำหนดเป้าหมายโรค" และ "กำหนดเป้าหมายตามอาการ" มีบทบาทสำคัญในการรักษาเนื้องอก บรรลุผลการรักษาที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มอัตราความสำเร็จในการรักษาและมีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีที่สุด


 Keywords:

 ให้ยาเฉพาะจุดทางหลอดเลือด

 วิธีการอุดตันหลอดเลือดแดง (TransArterial Embolization, TAE)

 การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดง (transcatheter arterial chemo‐embolization,TACE)

 เคมีบำบัดแบบฉีดผ่านหลอดเลือดแดง (TAI)

 การการอุดหลอดเลือดรังสีรักษาผ่านหลอดเลือดแดง (transarterialr adiotherapy embolization,TARE)

 การสลายด้วยเคมี(Chemical Ablation)

 การใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอก ( Radio-Frequency Ablation,RFA)

 เทคนิคทำลายก้อนมะเร็งด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ (Microwave Ablation,MWA)

 การรักษามะเร็งด้วยการสลายด้วยความเย็น(Cryoablation)

 การรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์(High Intensity Focused Ultrasound, HIFU)

 การสลายด้วยเลเซอร์(Laser Ablation,LA)

 การจี้ก้อนเนื้องอกด้วยกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูง มิดนาโน(Irreversible electroporation, IRE)

 ดูบทความก่อนหน้า: NCCN

 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ