• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

เรื่องราวของคุณประชา ผู้ต่อสู้กับมะเร็งไตระยะสุดท้ายมายาวนานถึง 11 ปี

None

Author:NoneFrom:FUDA

 

 "มะเร็งไต" เกิดจากการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ในไต ทำให้เกิดก้อนเนื้องอกขึ้น ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

 อุบัติการณ์ของมะเร็งไตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน สาเหตุหลักมาจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ โรคอ้วนและเบาหวาน นอกจากนี้มลพิษในสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญ การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งไตจึงนับเป็นความท้าทายด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องเร่งพัฒนาระบบคัดกรอง วินิจฉัย และการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 นับเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คุณประชา ศรีศศิวิมล เป็นหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งไตระยะสุดท้ายที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากอาการและการรักษาอย่างยาวนาน แต่ในความมืดมิดนั้น ก็ได้พบกับแสงสว่างแห่งความหวัง “การรักษาด้วยความเย็น” โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า


11.jpg

 

ny29_773282.jpg


 เริ่มต้นในปี 2013 เมื่ออายุ 55 ปี คุณประชาเริ่มมีอาการปวดหลังรุนแรง ถึงแม้จะได้รับยาคลายกล้ามเนื้อ แต่อาการไม่ดีขึ้น เมื่อรับการตรวจเอกซเรย์พบว่ามีก้อนมะเร็งที่ไต

 การรักษาขั้นแรกคือการผ่าตัดเอาไตข้างที่เป็นมะเร็งออก แต่ต่อมาพบก้อนมะเร็งอีกก้อน ซึ่งไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากก้อนมะเร็งอยู่ใกล้เส้นเลือดใหญ่ จึงจำเป็นต้องรับประทานยามุ่งเป้าเพื่อลดขนาดก้อนมะเร็งลง แต่ก็ประสบกับผลข้างเคียงอย่างรุนแรง เช่น ลิ้นไม่รับรู้รสชาติ ตัวเหลืองซีด ทำให้คุณภาพชีวิตตกต่ำลง

 หลังจากหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต คุณประชาจึงเลือกรับการรักษาด้วยความเย็นจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่มีบาดแผลเล็กเพียง 1.4-2 มม. ฟื้นตัวได้เร็ว และผลข้างเคียงน้อย หลังจากการรักษา คุณประชาพักฟื้นเพียงวันเดียวเท่านั้นก็สามารถเดินได้ตามปกติ และมีเพียงอาการชาบริเวณแผลเล็กน้อย แต่ไม่มีผลกับการเคลื่อนไหวแต่อย่างใด

 

13.jpg


 สิ่งที่คุณประชาชื่นชมในการรักษานี้คือ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์หลายคน ที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการรักษาทุกขั้นตอนให้ผู้ป่วยได้รับทราบอย่างชัดเจน ช่วยคลายความกังวล สร้างความไว้วางใจ แม้จะเป็นการรักษาที่ยากลำบาก แต่ความตั้งใจและการดูแลเอาใจใส่ของทีมแพทย์ก็นับเป็นพลังสำคัญให้คุณประชามีกำลังใจสู้ต่อไป

 

15.jpg


16.jpg


 อย่างไรก็ดีการตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อคัดกรองโรคร้ายนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เมื่อวินิจฉัยได้เร็ว การรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย และลดความทุกข์ทรมานจากอาการและการรักษา ดังนั้น ทุกคนควรให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างจริงจัง โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง เช่น อายุมาก สูบบุหรี่ เป็นโรคอ้วนหรือเบาหวาน รวมถึงการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อมลพิษ การตรวจร่างกายละเอียด ตรวจเลือด ปัสสาวะ และการสแกนด้วยเครื่องมือทันสมัยนั้น จะช่วยค้นพบเบาะแสของโรคร้ายนี้ได้อย่างทันท่วงที

 

14.jpg ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์
 keywords:

 ผู้ป่วยมะเร็งไตระยะสุดท้าย

 มะเร็งไตระยะสุดท้าย

 รักษาโรคมะเร็งไต

 การสลายก้อนมะเร็งไตด้วยความเย็น

 การรักษามะเร็งไตด้วยความเย็น


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ