• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

เทคนิคสลายเนื้องอกแบบแผลเล็กของประเทศจีนถือเป็นผู้นำในเอเชีย

None

Author:NoneFrom:FUDA

 

news-18-11-2559-1.jpg

ภาพของคณะผู้บริหารการประชุม

 

news-18-11-2559-2.jpg

ในภาพ ศ.อู๋เพ่ยหง ประธานของที่ประชุมใหญ่ (กลาง) ศ.ควางหมิง จากโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น (ซ้าย) และ ศ.หนิวลี่จื้อ จากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว (ขวา)


 เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม ปี 2559 การประชุมการสลายเนื้องอกแห่งเอเชีย (ACTA) ได้จัดขึ้นที่ศูนย์การแพทย์ Asan ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีผู้แทนจากสิบกว่าประเทศในเอเชีย เช่นประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย เป็นต้น จำนวน 300 กว่าคนเข้าร่วมการประชุม และยังมีผู้เชี่ยวชาญการสลายเนื้องอกจากประเทศยุโรปอเมริกามาเข้าประชุมด้วย

 การประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมของนักวิชาการระดับสูงสุดของวงการการสลายเนื้องอกแห่งเอเชีย การรายงานทางวิชาการรวมถึงการอบรมแพทย์ การสรุปประสบการณ์ทางคลีนิค และผลงานการวิจัยของการใช้เทคนิคใหม่ที่มีความแม่นยำในการสลายเนื้องอกที่พบบ่อยเช่นมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งตับอ่อน มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งไต มะเร็งไทรอยด์ จีนมีผู้เชี่ยวชาญ 50 กว่าท่านได้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีนักวิชาการ 8 คนที่มาจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนาน โรงพยาบาลปักกิ่ง 301 และมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นกว่างโจวได้เป็นผู้กล่าวรายงานในที่ประชุม

 ศ.หนิวลี่จื้อจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดของมหาวิทยาลัยจี้หนานได้นำเสนอข้อมูลเทคนิคและประสบการณ์การสลายเนื้องอกด้วยความเย็นในผู้ป่วยกว่า 8000 ราย ที่ถือเป็นการรายงานการสลายเนื้องอกที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดในโลก ปัจจุบันจึงได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะ ศ.David Lu ของประเทศอเมริกา ท่านได้กล่าวว่า "ถึงแม้ว่าการคิดค้นของการสลายเนื้องอกด้วยความเย็นนั้นจะมาจากอเมริกา แต่ข้อมูลทางคลีนิคจำนวนมากของพวกคุณนั้นมีคุณค่ามาก ขอบคุณที่พวกคุณได้อุทิศให้กับงานในด้านนี้ ศ.เหลียง ผิงของโรงพยาบาลปักกิ่ง 301 ได้รายงานการวิจัยทางคลีนิคของการสลายเนื้องอกด้วยไมโครเวฟของผู้ป่วยจำนวน 1492 รายจากโรงพยาบาล 9 แห่งในประเทศจีน การสลายเนื้องอกได้เป็นผลสำเร็จรวม 97.9% ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ศ.อู๋เพ่ยหงของโรงพยาบาลมะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้นำเสนอแนวทางการดูแลแบบองค์รวมโดยเน้นการสลายเนื้องอกเป็นหลัก โดยเฉพาะดูแลร่วมกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยได้เป็นส่วนใหญ่ ศ.หวงไข่เหวินของไต้หวันได้อธิบายข้อแตกต่างระหว่างเทคนิคการสลายที่ไม่เหมือนกัน ศ.จ.ฟ่านเว่ยจวูนของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้นำเสนอการป้องกันอาการแทรกซ้อนจากการสลายเนื้องอก ศ.ควางหมิงของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้นำเสนอสภาพที่เป็นอยู่ของการสลายเนื้องอกและการเอาชนะด้วยภูมิคุ้มกัน ชี้ว่าการเอาชนะด้วยภูมิคุ้มกันกับการดูแลด้วยการสลายเนื้องอกร่วมกันนั้นเป็นแนวทางการดูแลเนื้องอกในอนาคต ดร.หวังจวูนของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นได้เขียนบทความ “การผ่าตัดมะเร็งตับอ่อนด้วยมีดนาโน”  และได้รับรางวัลชนะเลิสของที่ประชุมนี้

 ศ.Tanaka จากประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอสภาพที่เป็นอยู่ของการสลายเนื้องอกในเอเชีย เอเชียเป็นภูมิภาคที่ริเริ่มการเข้ารับการรักษาเนื้องอกด้วยการสลายในช่วงปลายทศวรรษที่ 80 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ริเริ่มเข้ารับการดูแลการสลายด้วยแอลกอฮอล์และไมโครเวฟ ปัจจุบันนี้ประเทศในเอเชียนิยมใช้เทคนิคการสลายด้วยคลื่นความถี่ของคลื่นวิทยุมากที่สุด การวิจัยจะมุ่งไปที่ความแม่นยำการสลายเนื้องอก ศ.David Lu ประเทศอเมริกาได้นำเสนอสถานภาพที่เป็นอยู่ของการสลายเนื้องอกของทางตะวันตก ท่านชี้ว่าเพื่อสลายได้หมดจดและมีความแม่นยำแพทย์ที่อเมริกาได้ใช้วิธีการสลายหลายวิธีร่วมกันโดยใช้เทคนิคการสลายเนื้องอกและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เช่นไมโครเวฟ คลื่นความถี่ของคลื่นวิทยุ ความเย็น มีดนาโน แอลกอฮอล์เป็นต้น และเพิ่มตัวช่วยด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการนำทาง การสร้างน้ำในช่องเยื้อหุ้มปอด และสร้างน้ำในช่องท้อง การแยกออกด้วยถุงลม การสวนท่อเข้าท่อน้ำดี ใช้ความเย็นหมุนเวียนเพื่อป้องกันอวัยวะที่สำคัญเป็นต้น จากการเริ่มมีอุปกรณ์สลายด้วยไมโครเวฟรุ่นที่ 3 ขึ้นมาใช้การสลายเนื้องอกมีประสิทธิผลมากขึ้น การควบคุมก็แม่นยำมากขึ้น ที่ประเทศอเมริกาการสลายด้วยไมโครเวฟถูกใช้มากกว่าการสลายด้วยความถี่ของคลื่นวิทยุ

 ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าในการสลายเนื้องอก เทียบระหว่างการรับการดูแลสลายและการผ่าตัดเพื่อเอาชนะเนื้องอกขนาดเล็กที่ตับ ปอด ไต ต่อมลูกหมาก อัตราการอยู่รอดในระยะยาวเท่ากัน แต่ว่าการเข้ารับการรักษาด้วยการสลายเนื้องอกนั้นมีความทุกข์ทรมานน้อยกว่า ซึ่งควรสนับสนุนให้นำไปใช้และทำการวิจัยให้มากขึ้น ปัจจุบันการสลายเนื้องอกด้วยความถี่ของคลื่นวิทยุและไมโครเวฟเป็นเทคนิคการสลายเนื้องอกที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน ส่วนการสลายด้วยความเย็นและมีดนาโนได้มีแพทย์นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ ศ.Shiina ของญี่ปุ่นชี้ว่าจากการมีอุปกรณ์สลายรุ่นใหม่ที่สามารถสลายได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้การสลายเนื้องอกนั้นสามารถเทียบเท่ากับการผ่าตัดได้มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อคำนึงถึงอายุของผู้ป่วย ภาวะเศรษฐกิจและผลข้างเคียงที่ลดลง เทคนิคการสลายเนื้องอกจะถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ผลสำเร็จของการประชุมในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ขีดความสามารถการดูแลสลายเนื้องอกของเอเชียโดยรวมดีขึ้น ที่ส่วนการประชุมการสลายเนื้องอกแห่งเอเชียครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่เมืองกว่างโจวในปีหน้า แพทย์จีนจะได้พิสูจน์ความสามารถและยกระดับตัวเองในด้านเทคนิคการสลายเนื้องอกเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียเพื่อความก้าวหน้าระดับโลก


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ