• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ข่าวสารมะเร็ง

การประชุมสัมมนาเรื่องความก้าวหน้าทางศัลยกรรมและการผ่าตัดเนื้องอกด้วยความเย็นครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญจากฟูด้าได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

None

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda08_583160.png

 เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคมปี 2559 การประชุมสัมมนาเรื่องความก้าวหน้าทางศัลยกรรมและการผ่าตัดเนื้องอกด้วยความเย็นครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยทางศัลยกรรมของประเทศรัสเซีย ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมงานในเมืองมอสโกมาจากหลายประเทศเช่นจีน สวีเดน อังกฤษ ออสเตรีย อิตาลีและฮังการีเป็นต้น

 สถาบันวิจัยทางศัลยกรรมของประเทศรัสเซียเป็นผู้จัดงานประชุมครั้งนี้ได้เชิญรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว ศ.นพ.มู่เฟิงมาเป็นผู้ดำเนินการประชุม และได้นำเสนอรายงานเรื่อง “ประสบการณ์การผ่าตัดเนื้องอกด้วยความเย็นจาก 8000 ราย”

 

news-21-10-2559-3.png

ดร.น.พ.มู่เฟิงได้นำเสนอเรื่อง“ประสบการณ์การผ่าตัดเนื้องอกด้วยความเย็นจาก 8000 ราย”ต่อที่ประชุม

 ที่ประชุมสัมมนา ผู้เชี่ยวชาญได้อภิปรายเรื่องกับการผ่าตัดด้วยความเย็นอย่างกว้างขวาง บรรยากาศคึกคักอบอุ่น ผู้เชี่ยวชาญชาวอิตาลี่และผู้เชี่ยวชาญรัสเซียหลายท่านได้พูดถึงประสบการณ์และผลการวิจัยการดูแลผู้ป่วยมะเร็งไตและมะเร็ง sarcoma ด้วยความเย็น ผู้เชี่ยวชาญรัสเซียยังได้แสดงเข็มนำความเย็นจากไนโตรเจนเหลวที่เพิ่งพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่ไม่นานมานี้

 

news-21-10-2559-4.png

ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นๆได้ใช้รูปภาพและอ้างอิงประสบการณ์ของฟูด้ามาประกอบในรายงานของตน

 

news-21-10-2559-6.png

ผู้เชี่ยวชาญกำลังปรึกษาหารือ

 รองผู้อำนวยการมู่เฟิงชี้ว่า เดิมทีวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมีการผ่าตัด ให้คีโม และฉายแสงเป็นวิธีการหลัก จากความก้าวหน้าของเทคนิคการถ่ายภาพเปิดศักราชการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกด้วยวิธีฉีดคีโมเฉพาะจุด (Interventional therapy) นับเป็นการก้าวกระโดดในการต่อสู้กับมะเร็ง Interventional therapy ได้เป็นอีกหนึ่งในวิธีการดูแลผู้ป่วยหลักเพิ่มจาก การผ่าตัด ให้คีโม และฉายแสง

 เทคนิคการผ่าตัดด้วยความเย็นได้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกเและถูกนำมาใช้ในการผ่าตัดเนื้องอกมากขึ้น ผลการวิจัยทางคลีนิคแสดงว่าการผ่าตัดและวิธีการดูแลอื่นๆไม่สามารถทำได้อย่างวิธีผ่าตัดด้วยความเย็นเพราะสามารถควบคุมการแทงผ่านผิวหนังโดยการดูจากภาพถ่ายได้ตลอด ไม่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือดใหญ่ การผ่าตัดด้วยความเย็นจะถูกใช้จนแพร่หลายในอนาคตได้

 การสลายด้วยความเย็นนอกจากเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้ายที่ผ่าตัดไม่ได้ ยังสามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้น เช่นมะเร็งตับ มะเร็งไต มะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งปอดได้ผลพอๆกับการผ่าตัดได้ สำหรับเนื้องอกที่ผ่าตัดไม่ได้หมด การผ่าตัดด้วยความเย็นสามารถกำจัดเนื้องอกได้ส่วนใหญ่ออกเหมือนการผ่าตัด

 เทคนิคการผ่าตัดด้วยความเย็นของประเทศถือว่าอยู่แนวหน้าของโลก ประเทศจีนมีประสบการณ์ผ่าตัดผู้ป่วยด้วยความเย็นเกือบ 2 หมื่นราย สำหรับโรงพยาบาลมะเร็งฟู้ด้าผ่าตัดเนื้องอกด้วยความเย็นมากกว่าหนึ่งหมื่นรายถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก จึงมีประสบการณ์อย่างมาก

 โรงพยาบาลมะเร็งฟู้ดาเป็นแห่งแรกที่ผ่าตัดมะเร็งปอดใกล้บริเวณกลางอก มะเร็งตับอ่อนแพร่กระจายอยู่โดยรอบ และมะเร็งตับด้วยความเย็น ถือเป็นจุดเด่นของโรงพยาบาลที่สร้างมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยทั่วทุกทวีป การดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนด้วยความเย็น ถือว่าฟูด้าเป็นแนวหน้าของโลก ดูจากระบบการค้นหาทางการแพทย์ของประเทศอเมริกา จะพบบทความจำนวนถึง 1/3 ที่เป็นการผ่าตัดมะเร็งตับอ่อนด้วยความเย็นมาของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจว

 เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่นำเทคนิคการผ่าตัดด้วยความเย็นมาใช้ในประเทศ โรงพยายาลฟูด้าจึงได้รับ “รางวัลผู้สร้างคุณูปการการผ่าตัดด้วยความเย็นเพื่อชาวโลก”จากสมาคมการผ่าตัดด้วยความเย็นสากล “รางวัลดีเด่น”จาก การประชุมโลกมะเร็งวิทยา Interventional (World Conference Interventional Oncology) “รางวัลดีเด่น” จากการประชุมเชิงวิชาการการผ่าตัดเนื้องอกแบบแผลเล็กแห่งประเทศจีน

 เป็นที่ทราบกันว่า การประชุมการผ่าตัดด้วยความเย็นเอเชียครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าจะนำเสนอผลการวิจัยและประสบการณ์ทางคลีนิคในการผ่าตัดเนื้องอกด้วยความเย็น


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ