• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / สภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล

ห้องผ่าตัด ,ห้องการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ,ห้องปฏิบัติการ

None

Author:NoneFrom:FUDA


  ห้องทำการรักษาแบบบาดแผลเล็ก 1


  ห้องทำการรักษาแบบบาดแผลเล็ก 2


  ห้องทำการรักษาแบบบาดแผลเล็ก 3


  ห้องปฏิบัติการ 1


  ห้องปฏิบัติการ 2


  ห้องปฏิบัติการ 3


  ห้องปฏิบัติการ 4


  ห้องผ่าตัด 1


  ห้องผ่าตัด 2

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ