• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / สภาพแวดล้อมภายในโรงพยาบาล

ห้องผ่าตัด ,ห้องการรักษาแบบบาดแผลเล็ก ,ห้องปฏิบัติการ

None

Author:NoneFrom:FUDA


 ห้องทำการรักษาแบบบาดแผลเล็ก 1


 ห้องทำการรักษาแบบบาดแผลเล็ก 2


 ห้องทำการรักษาแบบบาดแผลเล็ก 3


 ห้องปฏิบัติการ 1


 ห้องปฏิบัติการ 2


 ห้องปฏิบัติการ 3


 ห้องปฏิบัติการ 4


 ห้องผ่าตัด 1


 ห้องผ่าตัด 2

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ