• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / ค่ารักษาโรคมะเร็ง

ค่ารักษาโรคมะเร็งเท่าไหร่? - ค่ามะเร็ง ปกติ คือ เท่าไหร่?

รักษาโรคมะเร็งต้องใช้เงินเท่าไหร่

Author:FUDAFrom:FUDA

 การรักษาโรคมะเร็งราคาขึ้นอยู่กับเลือกวิธีรักษาแบบไหน, การเลือกยา, การเบิกค่าประกันสุขภาพในแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน, ราคาแตกต่างกันไปในแต่ละคน. ถ้าเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการชดเชยค่าประกันสุขภาพระหว่างประเทศที่ซื้อด้วย  ค่าใช้จ่ายของรอบการรักษาอาจมีตั้งแต่หลายพันถึงหลายหมื่นหยวน

 

ny08_678611.jpg


 ค่ารักษาโรคมะเร็งเท่าไหร่? ปัจจัยที่มีผลกับค่าใช้จ่ายในการรักษาได้แก่

 1.เลือกวิธีการรักษและตัวยาที่เลือกใช้

 จำเป็นต้องเลือกแผนการวินิจฉัยและการรักษาโดยพิจารณาจากผลตรวจทางพยาธิวิทยา  อายุ และสถานการณ์ของสถาพร่างกายผู้ป่วย รวมถึงการรักษาแบบบาดแผลเล็ก (การรักษาสลายด้วยความเย็น การรักษาสลายก้อนเนื้อร้ายด้วยมีดนาโน  การรักษาส่งยาไปทางหลอดเลือด ฯลฯ) ,การผ่าตัด , การฉายรังสี,เคมีบำบัด การตรวจหายีนส์สายพันธุ์มะเร็ง , ยามุ่งเป้า , การรักษาแบบแพทย์แผนจีน ค่าใช้จ่ายในการรักษาจากทางเลือกที่ต่างกันราคาก็แตกต่างกันเช่นกัน

 มะเร็งระยะแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการผ่าตัด หลังการผ่าตัด สามารถเลือกใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดได้ตามความต้องการของแต่ละเคส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง

 มะเร็งระยะกลางหรือระยะลุกลามสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด,การฉายรังสี ,เคมีบำบัด ,ยามุ่งเป้า, การแพทย์แผนจีน และการรักษาอื่น ๆ ผู้ป่วยที่ไม่ต้องการผ่าตัดสามารถเลือกวิธีการรักษาที่บาดแผลเล็กได้ เช่น การรักษาสลายเนื้องอกมะเร็งด้วยความเย็น ,การรักษาสลายก้อนเนื้อมะเร็งด้วยมีดนาโน การรักษาส่งยาไปอย่างตรงจุดทางหลอดเลือด ฯลฯ

 การรักษาแบบบาดแผลเล็กไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายน้อยลง เลือดออกน้อยลง ไม่มีผลข้างเคียง และสามารถให้ผลดีเช่นเดียวกับการผ่าตัด หรือดีกว่านั้นอีก


ny08_703792.jpg


 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 


 2. อาการภาวะแทรกซ้อนจะนำไปสู่ค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น

 (1) การรักษาป้องกันความเสียหายต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกาย ระหว่างการรักษาที่สอดคล้องกันจะทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น มาตรการป้องกันและรักษาเฉพาะ ได้แก่ ยาแก้ท้องเสียและยาแก้อาเจียน การป้องกันตับ การป้องกันรักษาโรคไตจากกรดยูริก ฯลฯ

 (2) หากมีอาการเช่นการกดการทำงานของไขกระดูก จำเป็นต้องรักษาตามอาการ ซึ่งอาจยืดเวลาการรักษาและเพิ่มค่าใช้จ่าย

 (3) ภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อและการตกเลือด เกิดขึ้นระหว่างหรือก่อนและหลังการรักษา ซึ่งจำเป็นต้องมีการวินิจฉัยและการรักษาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจยืดเวลาการรักษาและเพิ่มค่าใช้จ่าย

 3. สัดส่วนการเบิกค่าประกันสุขภาพในแต่ละภูมิภาค

 ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะได้รับการคุ้มครองโดยการเบิกจ่ายได้ และการรักษาบางรายการจำเป็นต้องชำระด้วยตนเอง การเบิกค่าประกันสุขภาพแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค และส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระออกจากกระเป๋าเงินก็แตกต่างกันไปเช่นกัน หากเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติก็เกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาลระหว่างประเทศที่ซื้อด้วย ทั้งนี้ ต้องแจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเฉพาะ ให้กับบริษัทประกันภัย

 

ny08_912925.jpg


 4. การประมาณค่าใช้จ้ายในการรักษาโรคมะเร็ง

 ค่ามะเร็ง ปกติ คือ เท่าไหร่? หากผู้ป่วยต้องการทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณของการรักษาโรคมะเร็ง ทางเราสามารถให้ข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงรายงานผลการตรวจ ฯลฯ แพทย์ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลของเราจะจัดเตรียมแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดและประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ป่วยตามข้อมูลที่มี นอกเหนือจากนั้นข้อมูลที่ผู้ป่วยให้ไว้จะถูกเก็บเป็นความลับกับโรงพยาบาลของเราอย่างเคร่งครัดประเมินราคาค่ารักษา


 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ