• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / เรื่องราวของผู้ป่วย

มะเร็งปอดไม่ผ่าตัด รักษาด้วยความเย็นได้

มะเร็งปอด

Author:NoneFrom:FUDA

 คุณสุวัฒน์ ลีลาพรชัย พบว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดหลังมีอาการไอเสมหะปนเลือด หลังตรวจ CT และ PET  scan คุณหมอจึงแนะนำว่าจะต้องตัดชิ้นเนื้อปอดทางขวาออกไป 2 ใน 3 ส่วน แต่ทางคนไข้และญาติคาดว่าเนื่องจากผู้ป่วยอายุมากแล้วหากเข้ารับการผ่าตัดผู้ป่วยจะฟื้นฟูร่างกายได้ช้าและอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตระยะยาว จึงได้ศึกษาหาข้อมูลและได้พบกับโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า กว่างโจว ที่มีเทคโนโลยีการรักษาด้วยการจี้สลายเนื้องอกด้วยความเย็นแบบไม่ต้องผ่าตัด ประกอบผู้ป่วยมีผล eGFR ซึ่งสามารถกินยามุ่งเป้าได้ต่อจึงตัดสินใจเข้ารับการรักษากับโรงพยาพยาบาลมะเร็งฟูด้า กว่างโจว จนถึงปี 2022 ผู้ป่วยยังใช้ชีวิตอยู่ ทางญาติผู้ป่วยก็ได้บอกว่า ตอนแรกก็กลัวผลข้างเคียงการรักษาว่าจะมีอาการไอเป็นเลือด แต่ทุกๆอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นตามสเต็ปที่คุณหมอแนะนำ ทางโรงพยาบาล หมอ และพยาบาลก็ดูแลเป็นอย่างดี ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจนไร้กังวลไปเลย


วิธีการรักษา
 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)...

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ...

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ