• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / เรื่องราวของผู้ป่วย

เรื่องราวของนักข่าวการเมืองสากลกับโรคมะเร็ง John's interview จอห์นเป็นผู้ป่วยมะเร็ง Osteosarcoma

Osteosarcoma

Author:NoneFrom:FUDA

 เรื่องราวของนักข่าวการเมืองสากลกับโรคมะเร็ง John's interview จอห์นเป็นผู้ป่วยมะเร็ง Osteosarcoma การรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคใหม่ๆที่ประเทศจีนที่อาจจะสามารถช่วยเหลือเขาได้  จอห์นเดินทางมาที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในเดือนเมษายน ปี 2018 เพื่อทำการรักษา หลังเข้ารับการตรวจเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง Osteosarcoma ที่บริเวณแข้งด้านซ้าย (TxN0M1) และมีการแพร่กระจายไปยังบริเวณปอดหลายจุด  ปี 2018 มีอาการปอดอักเสบหลังจากการสลายเนื้องอก จอห์นได้เข้ารับการรักษาด้วยการจี้สลายเนื้องอกด้วยความเย็นที่บริเวณปอดในวันที่ 14 พฤกษจิกายน ปี 2019 อีกครั้ง ส่วนก้อนเนื้อบริเวณขานั้นได้หายไปหมดแล้ว จอห์นกล่าวว่า “ผมเคยได้ยินว่าการค้าของจีนนั้นก้าวหน้ามาก แต่ไม่เคยได้ยินเลยว่าเทคโนโลยีด้านการแพทย์ของจีนนั้นก้าวหน้าเช่นกัน ไม่เหมือนกับเทคโนโลยีการรักษาที่แถบตะวันออกและยุโรป ที่ฟูด้ามีการรักษาแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้านั้นเป็นโอกาสที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งที่จะเข้ารับการรักษา หากเข้ารับการรักษาที่นี้มีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้มากกว่า”

วิธีการรักษา
 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)...

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ...

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ