• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / เรื่องราวของผู้ป่วย

มีชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นอยู่รอด

มะเร็งตับอ่อน

Author:NoneFrom:FUDA

 “ผมเป็นหมอคนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเช่นกัน แต่ก็เอาชีวิตรอดมาจากมะเร็งได้ อีกคนหนึ่ง กำลังใจของหมอที่ให้ผู้ป่วย น่าจะสำคัญกว่ายาด้วยซ้ำ คุณต้องอยู่ต่อไปให้ได้ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยคนอื่นให้อยากมีชีวิตต่อไปอีก” “ที่ผ่านมา ผมจะเตือนสติตัวเองไม่ต้องวิตกเรื่องป่วยเป็นมะเร็ง ผมมุ่งกับงานที่ต้องทำ ตั้งมั่น พยายามเอาจิตเอาใจไปอยู่กับอ่านหนังสือค้นคว้า ตรวจผู้ป่วยทุกวัน หรือไปบ้านผู้ป่วยเพื่อเยี่ยม ไข้ เวลาเห็นผู้ป่วยที่ยังอยู่สบายรู้สึกมีความสุขทำให้ลืมความเจ็บป่วยของตนเองจาก ประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับการดูแลมาก่อน ให้ข้อคิดว่ามีชีวิตเพื่อช่วยช่วยผู้อื่นอยู่รอด”

 

news-29-10-2559-1.jpg

ดูแลหนูน้อยปิงปิงที่มีเนื้องอกหนัก 15 กิโลในช่องท้อง

 

news-29-10-2559-2.jpg

ดุแลเด็กหญิงเนื้องอก hamartoma ก้อนใหญ่ที่อก

 

news-29-10-2559-3.jpg

ดูแลเด็กหญิงมะเร็งตับอ่อนกระจายที่ตับ


วิธีการรักษา
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง...

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

 • การรักษาด้วยเครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ