• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / เรื่องราวของผู้ป่วย

ชีวิตใน “เขตห้ามผ่าน” ของผู้ป่วยมะเร็งตับถูกเปิดออกโดยเทคนิควิทยาการใหม่

มะเร็งตับ

Author:NoneFrom:FUDA

 เขียนโดย หวังเจียคาง หนิวลี่จื้อ ณโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวเมื่อวันที่ 6 กันยายน

 เดือนกรกฎาคมปีนี้ นพดร.หนิวลี่จื้อหัวหน้าทีมงานวิจัยทางคลินิก เผยแพร่บทความ ”เรื่องความปลอดภัยและผลการดูแลผู้ป่วยระยะสั้นของการผ่าตัดมะเร็งตับด้วยมีดนาโน” ลงใน”วารสารรังสีวิทยาแห่งประเทศจีน” นับเป็นครั้งแรกที่มีการลงในวารสารระดับสูงสุดของในประเทศ บทความเกี่ยวกับการผ่าตัดมะเร็งตับโดยใช้มีดนาโน ยืนยันว่าโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวได้ทุ่มเทงานวิจัยทางด้านนี้อย่างเจาะลึกจริงจังและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ อันเป็นข่าวดีต่อผู้ป่วยมะเร็งตับที่ผ่าตัดก้อนมะเร็งไม่ได้

 

news-13-9-2559-1.png

 บทความเรื่อง”ความปลอดภัยและผลการดูแลผู้ป่วยระยะสั้นของการผ่าตัดมะเร็งตับด้วยมีดนาโน” ที่ลงในวารสารรังสีวิทยาแห่งประเทศจีน


 จากข้อมูลปี 2554 ของจีนพบว่า อัตราการการเป็นมะเร็งตับติดอันดับที่ 4 วิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับที่ได้ผลดีสุดคือการผ่าตัด แต่ผู้ป่วยที่มีโอกาสผ่าตัดมีเพียง 10%~20% เท่านั้น ส่วนผู้ป่วยมะเร็งตับที่ผ่าตัดไม่ได้ส่วนใหญ่จะดูแลผู้ป่วยด้วยความถี่ของคลื่นวิทยุ (RF) คลื่นไมโครเวฟและสลายด้วยความเย็น แต่3วิธีนี้ไม่เหมาะกับมะเร็งตับที่ตำแหน่งสำคัญเช่นขั้วตับละที่ใกล้หลอดเลือดใหญ่ ท่อน้ำดี ถุงน้ำดีเป็นต้น ผู้อำนวยการหนิวลี่จื้ออธิบายว่ามีดนาโนเป็นเทคนิคใหม่สลายเนื้องอกแบบไม่เกิดภาวะความร้อน หลักการทำงานคือใช้สนามไฟฟ้าที่มีความเข้มของไฟฟ้า1500 V/cm ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์แตกเป็นช่องแล้วเซลล์ตายไป โดยไม่ทำลายหลอดเลือด ท่อน้ำดีและเส้นประสาท ฉะนั้นสำหรับเนื้องอกที่สลับซับซ้อนเช่นเนื้องอกที่ตับอ่อน มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับที่ผ่าตัดไม่ได้ การสลายด้วยมีดนาโนจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและได้ผลดี

 

news-13-9-2559-2.png

 ภาพ 1(ก่อนผ่าตัด)เนื้องอกขอบขุขะที่ขั้วตับ

 ภาพ 2(ขณะการผ่าตัด) ฟิล์ม CT ในขณะการผ่าตัดเข็ม 2 เล่ม เข้าในสองข้างของเนื้องอกสองด้าน

 ภาพ(3) ผลตรวจหลังการผ่าตัดด้วยมีดนาโน1สัปดาห์ ฟิล์ม CTแสดงว่าเนื้องอกขั้วตับตายหมด รอยโรคเล็กลง

 

news-13-9-2559-3.png

 นพดร.หนิวลี่จื้อ(ขวา) ถ่ายภาพร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชนะภูมิคุ้มกันของสถาบันการแพทย์มหาวิทยาลัยจี้หนานและผู้ป่วยผ่าตัดด้วยมีดนาโน


 ตั้งแต่ประเทศจีนได้อนุมัติให้ใช้มีดนาโน ผ่าตัดเนื้องอกที่มีแผลเพียงเล็กน้อยในการผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็งตับจำนวนไม่น้อยได้รับผลดีจากการผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ป่วยในเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งอันตรายเช่นขั้วตับ เนื้องอกตับอ่อนที่คุกคามต่อชีวิตและวิธีการการดูแลผู้ป่วยแบบเดิมเอาชนะไม่ได้ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีดนาโนจึงเป็นความหวังใหม่ในอนาคตให้กับผู้ป่วยมะเร็งอย่างยิ่ง


วิธีการรักษา
 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)...

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ...

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ