• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / เรื่องราวของผู้ป่วย

คุณ YOHANA ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากประเทศอินโดนีเซีย

มะเร็งเต้านม

Author:NoneFrom:FUDA

 คุณ Yohana ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากประเทศอินโดนีเซีย เธอพึ่งได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chongqing Medical ประเทศจีน คุณหมอที่อินโดนีเซียแนะนำให้เธอรู้จักโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า และเธอได้เลือกเข้ารับการรักษาที่นี้ นพ.ซิง อธิบายการรักษาและวางแผนการรักษาโดยเลือกวิธีผ่าตัดก้อนเนื้อด้วยความเย็น (Cryosurgery) การรักษาผ่านไปอย่างประสบความสำเร็จ ตลอดเวลาที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า ทำให้คุณ Yohana รู้สึกเหมือนที่นี้เป็นบ้านอีกหลัง คุณ YOHANA กล่าวขอบคุณคุณหมอ พยาบาลที่ให้กำลังใจและเฝ้าดูแล

วิธีการรักษา
 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)...

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ...

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ