• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / เรื่องราวของผู้ป่วย

ผู้ป่วยมะเร็งเยื่อบุช่องท้องขนาดใหญ่ได้ประสบความสำเร็จอย่างอัศจรรย์

มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง

Author:NoneFrom:FUDA

 ผู้ป่วยโรคมะเร็งในก้อนไขมัน ในเดือนธันวาคม ปี 2557 เขาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าและทำการรักษาด้วยการผ่าตัดบริเวณก้อนไขมัน หลังจากได้รับการตรวจเลือด และอัลตร้าซาวน์  CT SCAN พบว่าก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ โดยในการผ่าตัดครั้งนี้ผู้ป่วยได้รับเงินบริจาคจากประเทศไทยเพื่อรักษามะเร็งในก้อนไขมัน ผู้ป่วยกล่าวขอบคุณโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า และทีมแพทย์ทุกๆท่าน

วิธีการรักษา
แพทย์ที่เกี่ยวข้อง
 • ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ...

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ