• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองหัวหน้าแพทย์ หูหย่ง

H

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda28_821593.jpg


รองหัวหน้าแพทย์ หูหย่ง

 รองหัวหน้าแพทย์หูหย่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งที่มีชื่อเสียง ผู้อำนวยการแผนก มีประสบการณ์การรักษาโรคมะเร็งมานานกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด ท่านได้ศึกษาพากเพียรเรื่องการรักษาด้วยคีโมและฮอร์โมนมาเป็นเวลาหลายปี และทำการวิจัยความสำคัญของรักษาโรคมะเร็งแบบชีวภาพและการรักษาแบบมุ่งเป้า อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างมากมาย เป็นสมาชิกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศจีน สมาคมต่อต้านมะเร็งอันฮุย เป็นคณะกรรมการมืออาชีพของสมาคมต่อต้านมะเร็งเชิงบูรณาการของมณฑลอันฮุย และเป็นคณะกรรมการสมาคมต่อต้านมะเร็งเต้านมของมณฑลอันฮุย


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ