• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.นพ.เจิงจงยวน หัวหน้าแพทย์

Z

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda28_755254.jpg


ศ.นพ.เจิงจงยวน หัวหน้าแพทย์

 ศ.นพ.เจิงจงยวน ศาสตราจารย์ หัวหน้าแพทย์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก หัวหน้าแผนกศูนย์มะเร็งศีรษะและคอของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า  จบการศึกษาจากกวิทยาลัยการแพทย์ซุนยัดเซน (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยซุนยัดเซน) ดำรงตำแหน่งรองประธานโรงพยาบาลโรคมะเร็งและรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันมะเร็ง อีกทั้งมีส่วนร่วมในการวิจัยเนื้องอกมานานกว่า 40 ปี มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการวินิจฉัยและการรักษาเนื้องอกที่ศีรษะและลำคอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณกล่องเสียงและมะเร็งในช่องปาก รวมถึงเป็นหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งกล่องเสียงแห่งศูนย์มะเร็งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น ท่านเป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการยกย่องเป็น "หมอผ่าตัดไม่เสียเลือด" การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพของท่านทำให้การผ่าตัดของผู้ป่วยนั้นแทบจะไม่มีเลือดออก หรือลดการเสียเลือดของผู้ป่วยได้อย่างดี ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการผ่าตัดเนื้องอกต่อมไทรอยด์ เนื้องอกต่อมน้ำลายบริเวณกกหู และเนื้องอกหลอดเลือดบริเวณศีรษะและลำคอ ผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ที่นำโดย ศ.นพ.เจิงจงหยวนนั้นล้วนเป็นผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ เขาได้ใช้การรักษาแบบบาดแผลเล็กในการรักษา เช่น การรักษาด้วยมีดนาโน การสลายเนื้องอกด้วยความเย็น การรักษาด้วยการอุดตันเส้นเลือด การรักษาด้วยแสงจำเพาะ และอื่นๆ ซึ่งสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างดี ท่านยังได้ร่วมเป็นผู้เขียน บรรณธิการ รองบรรณธิการ และผู้ช่วยอื่นๆในการจัดทำหนังสือ “มะเร็งศีรษะและลำคอวิทยา” “การรักษาโรคมะเร็ง” “โสตศอนาสิกวิทยาสมัยใหม่” “มะเร็งศีรษะและลำคอสมัยใหม่” เป็นต้น และได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์มากกว่า 120 ฉบับ ท่านเป็นบรรณาธิการผู้ตรวจสอบและหัวหน้าผู้ตรวจสอบนิตยสาร “มะเร็ง” “วารสารโสตนาสิกลาริงซ์วิทยาจีน” “วารสารการป้องกันโรคมะเร็ง” “วารสารเนื้องอกวิทยา” และ “การรักษามะเร็งแห่งประเทศจีน” ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศสื่อการสอนยอดเยี่ยมของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยภาคกลางตอนใต้ของจีน และในปี 1999 ได้รับรางวัลที่สองของความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสุขภาพและเทคโนโลยีแห่งมณฑลกวางตุ้ง และรางวัลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก และได้รับ “รางวัลเงินช่วยเหลือพิเศษจากรัฐบาล” จากสภาแห่งรัฐ ในปี 2010 เขาได้รับ "รางวัลการแพทย์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น" ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ