• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.เหวินเว่ยเฟิง หัวหน้าแพทย์

W

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda27_586150.jpg


นพ.เหวินเว่ยเฟิง หัวหน้าแพทย์

 นพ.เหวินเว่ยเฟิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ตลอดระยะเวลา 18 ปีในการสะสมประสบการณ์อันยาวนานในการรักษาโรคมะเร็งด้วยแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบบูรณาการ ทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในการรักษาเนื้องอกชนิดต่างๆ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การรักษาด้วยความเย็น การรักษาด้วยมีดนาโน การรักษาด้วยแฮลกอฮอร์บริสุทธิ์และการบล็อกเส้นประสาทช่องท้องเป็นต้น ท่านได้ทำการรักษาผู้ป่วยด้วยการรักษาแบบบาดแผลเล็กมากกว่า 2,000 ราย มีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและการรักษามะเร็งชนิดต่างๆ โดยเฉพาะการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และการรักษาด้วยเนื้องอกแบบมุ่งเป้า ท่านยังมีประสบการณ์ทางคลินิกที่หลากหลายและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินอีกด้วย


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ