• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สวีจ่งหยวน หัวหน้าแพทย์

X

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda27_606149.jpg

นพ.สวีจ่งหยวน หัวหน้าแพทย์

 นพ. สวี จ่งหยวน ผู้อำนวยการแผนกมะเร็งวิทยา สมาชิกคณะกรรมการประจำของคณะกรรมการบริหารสุขภาพมณฑลกวางตุ้ง และคณะกรรมการการศึกษาด้านการแพทย์ของการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็ง มีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมา 20 ปี สามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ดี เชี่ยวชาญการรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำหน้า เช่น การรักษาแบบแผลเล็ก เชี่ยวชาญด้านมะเร็งศีรษะและคอ การรักษามะเร็งระยะกลางและระยะสุดท้าย มีการเขียนรายงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ