• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง

X

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda29_826205.jpg


 ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจว

 ศ.นพ.สวีเค่อเฉิงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้าในสังกัดมหาวิทยาลัยจี้หนาน เป็นหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งแห่งชาติ และเป็นประธานสมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งแห่งมณฑลกวางตุ้ง เป็นผู้ก่อตั้งและนิติบุคลของศูนย์สุขภาพมณฑลกวางตุ้ง

 ปัจจุบันท่านได้ดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากล รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายและดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย ศ.นพ. สวีเค่อเฉิงได้รับรางวัลหลายรางวัลในด้านการรักษาด้วยความเย็นในระดับนานาชาติ และได้รับการยกย่องว่าเป็น “ผู้มีส่วนร่วมชั้นนำของโลกด้านการรักษาด้วยความเย็น” โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นผลงานดีเด่นระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการรักษาด้วยความเย็น

 ศ.นพ.สวีเค่อเฉิงได้รับรางวัล "Bethune " และ "บุคคลต้นแบบแห่งยุค" ในประเทศจีนในช่วงปีแรก และมีส่วนร่วมด้านการรักษาและการวิจัยของโรคทางเดินอาหาร โดยเฉพาะมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อน ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือ "การรักษาแบบทันสมัยของโรคทางเดินอาหาร” ซึ่งเป็นหนังสือการรักษาโรคทางเดินอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีน และเป็นผู้เขียนหนังสือ “การรักษาโรคตับอ่อน” ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับอ่อนเล่มแรกของประเทศจีน

 ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านได้อุทิศตนเพื่อศึกษาการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่นการรักษาเนื้องอกด้วยความเย็น การรักษาด้วยมีดนาโน และการรักษาด้วยภูมิคุ้มกัน รวมถึงการฟื้นฟูร่างกายด้วยแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนตะวันตก ท่านเป็นบรรณาธิการหนังสือถึง 9 เล่ม รวมถึง “การรักษามะเร็งด้วยความเย็น” เล่มแรกของประเทศจีน และหนังสือ “Modern Cryosurgery for Cancer” เล่มแรกของโลก และ “มีดนาโน เทคนิคการรักษาด้วยการสลายเนื้องอกแบบใหม่” เล่มแรกของประเทศจีน และท่านยังได้เผยแพร่วิทยานิพนธ์มากกว่า 500 ฉบับ รวมถึงวิทยานิพนธ์ของ SCI ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาด้วยการสลายเนื้องอกและภูมิคุ้มกันกว่า 100 ฉบับด้วยกัน

 - ประธานสมาคมการรักษาด้วยความเย็นสากล (SCI)

 - ประธานสมาคมการรักษาด้วยความเย็นเอเชีย

 - ที่ปรึกษาพิเศษของสมาคมการรักษาแบบอุณหภูมิต่ำของประเทศญี่ปุ่น

 - ประธานสมาคมฟื้นฟูโรคมะเร็งแห่งมณฑลกวางตุ้ง

 - หัวหน้าทีมวิจัยโรคมะเร็งแห่งชาติ

 - กรรมการสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแพทย์แผนจีน สาขามะเร็งตับอ่อน และสมาชิกของสมาคมโรคตับแห่งโลก

 - กรรมการสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแพทย์แผนจีน สาขาเชื้อเอชไพโลไร

 - รองประธานคณะกรรมการภาควิชาระบบทางเดินอาหารแพทย์แผนจีน

 - รองประธานกรรมการสมาคมภาควิชาระบบทางเดินอาหารแพทย์แผนจีนของมณฑลกวางตุ้ง

 - ประธานสมาคมโรคระบบทางเดินอาหารเซินเจิ้น และการรักษาด้วยการส่องกล้อง

 - ประธานสมาคมการวิจัยการรักษาโรคระบบหายใจแห่งชาติ

 - คณะกรรมการแพทย์แผนจีนร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันของสมาคมระบบย่อยอาหารและม้ามแห่งมณฑลกวางตุ้ง

 - คณะกรรมการสมาคมศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญแห่งมณฑลกวางตุ้ง และผู้อำนวยการสมาคมการวิจัยโรคมะเร็ง

 - นักวิจัยสมาคมการรักษาโรคตับนานาชาติ

 - สมาชิกสมาคมโรคตับแห่งโลก

 - ที่ปรึกษาสมาคมสุขภาพแห่งประเทศฮ่องกง

 - รองบรรณาธิการวารสาร “โรคระบบทางเดินอาหารและตับ”

 - คณะกรรมการประจำ “วารสารโรคทางเดินอาหาร”

 - คณะกรรมการบรรณาธิการของวารสาร “อายุรศาสตร์ภาคปฏิบัติของจีน”

 - คณะบรรณาธิการของวารสาร “โรคทางเดินอาหารแพทย์ต่างประเทศ”

 - คณะบรรณาธิการ วารสาร“โรคตับแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบบูรณาการ”

 - บรรณาธิการวารสาร “ออปโตอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์แผนจีน”

 - คณะบรรณาธิการของ “วารสารการแพทย์ฉบับอเมริกัน (JAMA)”

 - คณะบรรณาธิการ “วารสารการย่อยอาหารแบบจีน”

 - คณะบรรณาธิการ “วารสารโรคตับแบบจีน”

 - คณะบรรณาธิการของ “วารสารโรคระบบทางเดินอาหาร” (เซี่ยงไฮ้)

 - คณะบรรณาธิการของ “วารสารระบบย่อยอาหารของชาวจีนทั่วโลก”

 - รองหัวหน้าบรรณาธิการของ “วารสารโรคระบบทางเดินอาหารสมัยใหม่และการวินิจฉัย รักษาแบบเฉพาะจุด” (กว่างโจว)

 - คณะบรรณาธิการของ "วารสารโรคระบบทางเดินอาหารการแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบบูรณาการ"

 - คณะบรรณาธิการวารสาร “การศึกษาโรคตับอ่อน”

 - รองบรรณาธิการ “วารสารการขนส่งทางการแพทย์แห่งประเทศจีน”

 - กรรมการผู้เชี่ยวชาญ “ด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ”


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ