• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.โจวซู่หลง

Z

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda29_854781.jpg


รศ.นพ.โจวซู่หลง

 รศ.นพ.โจวซู่หลง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ A1998288 โครงการวิจัยการสกัดสารยับยั้งเส้นเสือดเนื้องอกและการวิจัยมะเร็งแบบแพร่กระจายของกระทรวงสาธารณสุขแห่งมณฑลกวางตุ้ง และโครงการ 93A130 ของสำนักงานชาวจีนโพ้นทะเล ที่ทำการวิจัยการสกัดสารยับยั้งเส้นเสือดเนื้องอกและการวิจัยมะเร็งแบบแพร่กระจาย รวมถึงโครงการวิจัยของทุนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของประเทศจีน (39170685) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการผลิตสารที่มีลักษณะคล้ายฮอร์โมนในเซลล์เนื้องอกต่อมไทมัส และมีประสบการณ์ในการตรวจพยาธิวิทยามากมาย

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ