• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.นพ.จูเหว่ยปิง

Z

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda02_353111.jpg


รองศาสตราจารย์และรองหัวหน้าแพทย์จูเหว่ยปิง

 รองศาสตราจารย์และรองหัวหน้าแพทย์จูเหว่ยปิง ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องการรักษาตับ ถุงน้ำดี และหลอดเลือด มีส่วนร่วมในการปลูกถ่ายอวัยวะแบบหลายอวัยวะครั้งแรกในเอเชีย และการผ่าตัดตับอ่อนที่ขยายตัวและปลูกถ่ายลำไส้เล็กครั้งแรกของโลก ได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับสามจากหน่วยแพทย์ทหาร ในปี 1987 ได้ร่วมทำงานแนวหน้าที่มณฑลยูนนาน หล่าวซาน ได้รับรางวัล “เจ้าหน้าที่สุขภาพประจำภาคสนาม” และได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งเมืองฉ่าวกวาน มีความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไป การผ่าตัดตับและถุงน้ำดี และการผ่าตัดหลอดเลือดของโรคต่างๆ เคยตีพิมพ์วิทยานิพนธ์มามากกว่า 40 ฉบับและเป็นผู้ร่วมเขียนถึงสองฉบับด้วยกัน

 ท่านเคยเป็นอดีตสมาชิกของกลุ่มศัลยกรรมทดลองของสมาคมศัลกรรมทหาร เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมตับวิทยาแห่งมณฑลกว่างตุ้ง และสมาชิกคณะกรรมการสมาคมการศึกษาโรคตับแห่งมณฑลกว่างตุ้ง รวมถึงสมาชิกสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุของสมาคมแพทย์กว่างตุ้ง ปัจจุบันได้เป็นสมาชิกสมาคมการให้สารอาหารผ่านระบบทางเดินอาหารของสมาคมการแพทย์กว่างตุ้ง


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ