• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงซิงเหยี้ยนลี่

X

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda02_388303.jpg

แพทย์หญิงซิงเหยี้ยนลี่

 แพทย์หญิงซิงเหยี้ยนลี่ ปริญญาโทด้านการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา มีประสบการณ์การทำงานในแผนกเนื้องอกวิทยามานานกว่า 8 ปี คุ้นเคยและเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งทั่วไป เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งตับอ่อนเป็นต้น


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ