• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.หยางชิงเฟิง

Y

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda02_943262.jpg


นพ.หยางชิงเฟิง

 นายแพทย์หยางชิงเฟิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทหารที่ 4 เอกการแพทย์ทหารอากาศ มีประสบการณ์การทำงานมานานกว่า 20 ปี เคยทำงานที่โรงพยาบาลถางตูในสังกัดของมหาวิทยาลัยทหารที่ 4 ในแผนกการรักษาแบบบาดแผลเล็ก และแผนกระงับปวดนานกว่า 9 ปี เชี่ยวชาญด้านการรักษาและระงับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดบริเวณกระดูกสันหลังด้วยวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก เช่น การรักษาด้วยโอโซน การหลั่งเอ็นซัยม์ย่อยโปรตีน และการรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ Percutaneous ที่กระดูกสันหลังซึ่งหักจากการบีบอัดหรือพยาธิวิทยา การรักษาแบบบาดแผลเล็กกับเนื้องอกมะเร็ง การรักษาแบบคลอบคลุมอาการปวดที่เกิดจากโรคงูสวัด โรคหลอดเลือด โดยเฉพาะการวินิจฉัยและรักษาโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดแบบซับซ้อน


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ