• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.หลิวซู่เผิง

None

Author:NoneFrom:FUDA

fuda25_215959.jpg

นพ.หลิวซู่เผิง  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

            นพ.หลิวซู่เผิง  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์สาขาวิทยามะเร็งจากมหาวิทยาลัยจี้หนาน นพ.หลิวซู่เผิง เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยามะเร็ง และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านการแพทย์  และเป็นผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด ได้แก่มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน  มะเร็งหลอดอาหาร  มะเร็งเต้านม  มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งรังไข่ มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคสลับซับซ้อน และมีความเชี่ยวชาญในการรักษาแบบเปิดแผลเล็กได้แก่ การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ การรักษาด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การรักษาด้วยมีดนาโน  เขาได้เผยแพร่บทความ 5 ฉบับทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษในนิตยสารที่มีชื่อ และมีส่วนร่วมในโครงระดับเมืองและมณฑล เขาได้รับความไว้วางใจและผลตอบรับที่ดีจากผู้ป่วยมานานหลายปี

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ