• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.หลงซินอัน

L

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda25_807170.jpg


นพ.หลงซินอัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 นพ.หลง ซีนอาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์อู่ฮั่น และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นมีประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมะเร็งมานานกว่า 10ปี มีประสบการณ์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต่างๆ เช่นมะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อน มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งปอด และมะเร็งชนิดอื่นๆ

การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ