• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ

N

Author:NoneFrom:FUDA

 หัวหน้าแพทย์ รองผู้อำนวยการของโรงพยาบาล ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ

 

fuda25_477147.jpg


[ประวัติส่วนตัว]

 จบปริญญาเอกด้านศัลยกรรมช่องอกและหัวใจจากมหาวิทยาลัยแพทย์ทหารที่สี่ มีตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญาโทของมหาวิทยาลัยจี้หนาน เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเนื้องอก การรักษาด้วยความเย็น และมีดนาโน โดยเฉพาะในการรักษาโรคมะเร็งตับอ่อน มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ และเนื้องอกช่องท้องด้วยวิธีการเปิดแผลเล็กที่เป็นแบบฉบับของตนเองซึ่งประสบผลความสำเร็จอย่างมาก  ปัจจุบันรอง ศ.นพ. หนิวลี่จื้อและทีมงานมีประสบการณ์การทำการรักษาด้วยความเย็นให้ผู้ป่วยมากที่สุดในโลก (ประมาณหนึ่งหมื่นราย) และเคยทำการรักษาด้วยความเย็นในเนื้องอกที่ซับซ้อนอย่างมาก ศ.นพ.หนิวลี่จื้อกับทีมงานมีผลงานอันโดดเด่นในด้านการรักษาเนื้องอกแบบบาดแผลเล็ก และรับเชิญให้ทำการแนะนำและอบรมการรักษาด้วยความเย็นให้แก่แพทย์ของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน มหาวิทยาลัยการแพทย์หนานฟาง มหาวิทยาลัยการแพทย์เซียงหย่าเป็นต้น

 [ตำแหน่งปัจจุบัน]

 หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญของศูนย์การรักษาด้วยความเย็นนานาชาติ กรรมการบริหารของสมาคมการรักษาด้วยความเย็นนานาชาติ (ISC) รองประธานสมาคมการรักษาด้วยความเย็นเอเชีย ที่ปรึกษาของโรงพยาบาลเกาหลีใต้ Gunpo SAM  ศูนย์รักษาโรคมะเร็งทั่วโลก สมาชิกของสมาคมการรักษามะเร็งแบบเปิดแผลเล็ก กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของสมาคมศาสตราจารย์จีน กรรมการประจำของสมาคมแพทย์จีนด้านการรักษาด้วยอัลตราซาวด์และการสลายเนื้องอก กรรมการประจำของคณะกรรมการวิศวกรรมชีวการแพทย์ด้านเทคนิคการรักษามะเร็งมุ่งเป้าแห่งชาติ อาจารย์พิเศษของสถาบันชีวการแพทย์และสุขภาพกว่างโจวและสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ บรรณาธิการวารสาร “มะเร็งและการกลายพันธุ์เซลล์มะเร็ง”

 [ผลงานวิจัย]

 โครงการวิจัยที่ผ่านมา:

 โครงการวิจัย "การศึกษาตัวยา JIan pi Kang Fu Wan (ยาบำรุงฟื้นฟูม้าม) ในเทโลเมียร์ลำไส้ใหญ่"หมายเลขโครงการวิจัย: 2060052 เป็นโครงการของกรมยาสมุนไพจีนมณฑลกวางตุ้งในปี 2006 เสร็จสิ้นในปี 2008 โครงการ "การศึกษาองค์รวมของการรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยความเย็น"

 หมายเลขโครงการวิจัย:WSTJJ20090112440106196602154756 เป็นโครงการกองทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์มณฑลกวางตุ้งในปี 2009 เสร็จสิ้นในปี 2011

 โครงการในปัจจุบัน :

 ผู้ดูแลโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ของมณฑลกวางกวางตุ้ง "การศึกษาองค์รวมของการรักษามะเร็งตับอ่อนด้วยความเย็น"

 หัวหน้าของโครงการการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความไวต่อคีโมของเซลล์มะเร็งตับอ่อนหลังการรักษาด้วยความเย็น

 หัวหน้าของโครงการศึกษาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการรักษามะเร็งปอดด้วยความเย็น

 [ผลงานและรางวัล]

 1. ในปี 2005 ได้เข้าร่วมโครงการ "วิจัยเบื้องต้นของการรับบาดแผลที่ช่องอก" กับอาจารย์หลิว เว่ยเฉิง  และได้รับรางวัลที่สองด้านความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 2. เขียนหนังสือเรื่อง "เทคนิคการรักษาเนื้องอกตรงเป้าด้วยมีดอาร์กอน-ฮีเลียม" เป็นหนังสือเล่มแรกในจีนและจัดพิมพ์โดยบริษัท  Pioneer Bioscience Publishing Co.Ltd.

 3. ร่วมแต่งหนังสือเรื่อง "วิทยาการรักษามะเร็งด้วยความเย็น" กับ ศ.นพ.สวีเค่อเฉิง และตีพิมพ์โดยสำนักข่าวการคึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2007

 4. ในเดือนพฤศจิกายน 2007 ที่การประชุมเชิงวิชาการการรักษาด้วยความเย็นนานาชาติครั้งที่ 14 ที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งศ.นพ.หนิวลี่จื้อ ได้รับรางวัล "World Special Contribution Award for Cryotherapy"

 5. เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2008 ที่การประชุมมะเร็งปอดจีนครั้งที่สี่ที่จัดขึ้นในกวางโจว วิทยานิพนธ์เรื่อง “การรักษามะเร็งปอดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ด้วยความเย็นและฝังแร่กัมมัมตรังสีไอโอดีน” ของศ.นพ.หนิวลี่จื้อได้รับรางวัล "งานวิทยานิพนธ์ดีเลิศ"

 6. วันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2009 ณ การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 ที่เกี่ยวกับการวิจัยการรักษามะเร็งทางเดินอาหารแบบบาดแผลเล็ก รายงานความคืบหน้าใหม่เกี่ยวกับเทคนิคการส่องกล้องแบบใหม่และเทคนิคการรักษาแบบเปิดแผลเล็กในเมืองซินเซียงมณพลเหอหนาน วิทยานิพนธ์เรื่อง "การรักษามะเร็งตับอ่อนที่แพร่กระจายด้วยความเย็นและแร่กัมมันตรังสีไอโอดีน" ของศ.นพ.หนิวลี่จื้อได้รับรางวัล "รางวัลวิทยานพนธ์ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง"

 7. ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2009 ที่การประชุมวิชาการเวชศาสตร์การแช่แข็งนานาชาติแห่งญี่ปุ่นครั้งที่ 36 ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ ได้รับรางวัล "President's Award"

 8. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2010 ศ.นพ.หนิวลี่จื้อ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาล SAM ของประเทศเกาหลีใต้

 9. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2010 การประชุมต่อต้านมะเร็งทั่วโลกครั้งที่ 21 การประชุมครั้งแรกของการร่วมมือทั่วประเทศในการรักษาด้วยความเย็นและการสรุป "การกพัฒนาด้านการรักษาด้วยความเย็นในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาของประเทศจีน" จัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีน ศ.นพ.หนิวลี่จื้อได้รับรางวัล "รางวัลพิเศษสำหรับการรักษาด้วยการความเย็น "ในประเทศจีน

 10. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2010 วิทยานิพนธ์เรื่อง "ความเป็นไปได้ของการรักษามะเร็งตับอ่อนที่แพร่กระจายด้วยความเย็นผ่านผิว" ของ ศ.นพ.หนิวลี่จื้อได้รับรางวัลที่สามในการประชุมสมาคมต่อต้านมะเร็งกวางโจวครั้งที่สอง

 [วิทยานิพนธ์]

 1. การวิจัยการรักษามะเร็งกระจายหลายจุดที่หลั่งอินซูลินแบบⅠด้วยความเย็น 1 ราย  (สิงหาคม ปี 2012; 20 (23): วารสารการย่อยอาหารของชาวจีนทั่วโลก

 2. การเปลี่ยนแปลงของค่า CA242, CA199, CA125, CEA และ TSGFและความสำคัญทางคลินิก สำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนหลังการรักษาด้วยความเย็น เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2012, ฉบับที่ 20 ฉบับครั้งที่ 2 การแพทย์มะเร็งสมัยใหม่

 3. การวิจัยผู้ป่วยมะเร็งปอดข้างซ้ายกระจายต่อมน้ำเหลืองช่องอกเกิดอาการแทรกซ้อนเป็นแผลในหลอดอาหาร 1 ราย เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2013 ฉบับที่ 34 ครั้งที่ 5 การแพทย์กวางตุ้ง

 4. การรายงานผู้ป่วยความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการรักษามะเร็งกระจายต่อมหมวกไตด้วยความเย็นผ่านผิวหนัง 1 ราย  ฉบับที่ 53 ครั้งที่ 7, 2013 แพทยศาสตร์ยามณฑลซานตง ฯลฯ


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ