• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

หัวหน้าเทคนิคการแพทย์ หลี่หลงหลง

L

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda25_664246.jpg

หัวหน้าเทคนิคการแพทย์ หลี่หลงหลง

 ผู้อำนวยการแผนกอัลตร้าซาวด์ มีส่วนร่วมในการรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์มานานกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคต่างๆด้วยอัลตร้าซาวด์ เช่นโรคหัวใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรคอวัยวะขนาดเล็ก อัลตราซาวด์นำทางในการรักษา อัลตราซาวนด์นำทางในการรักษาแบบเปิดแผลเล็ก การเจาะชิ้นเนื้อส่งตรวจ การใส่ท่อระบายและกำหนดตำแหน่งในการวินิจฉัย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างกว้างขวาง เป็นสมาชิกของสมาคมอัลตร้าซาวด์ของจีน และเป็นกรรมการประจำของสมาคมอัลตร้าซาวด์เมือปู้หยางมณฑลอานฮุย


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ