• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองหัวหน้าแพทย์หลี่จงไห่

L

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda25_525187.jpg


รองหัวหน้าแพทย์หลี่จงไห่

 รองหัวหน้าแพทย์หลี่จงไห่ จบการศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์มองโกเลียในสาขาวิชาถ่ายภาพทางการแพทย์มีประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์เป็นเวลา 18 ปี และได้สะสมประสบการณ์อันยาวนานในการวินิจฉัย X-ray  การวินิจฉัย CT และการวินิจฉัย MR มีความสามารถในการวินิฉัยของระบบการหายใจ  ระบบย่อยอาหาร หู คอ จมูก ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ โรคเต้านมและการตรวจโรคชนิดอื่นๆด้วยการฉีดสี การวินิจฉัยการถ่ายภาพของเนื้องอก มีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยี MRI-PET โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้องอกที่มีการแพร่กระจาย เนื้องอกหลังรักษาด้วยความเย็น  มีการศึกษาเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์เนื้อร้ายและเนื้องอกที่ตายสลายไป เนื้องอกที่คงเหลืออยู่ยังไม่สลายทั้งหมด ได้ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์และวารสารในประเทศเป็นจำนวนมาก


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ