• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

พญ.หลิวหยาง

L

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda25_543623.jpg


หลิวหยาง  รองหัวหน้าแพทย์

 พญ.หลิวหยาง  ผู้อำนวยการแผนก ICU รองหัวหน้าแพทย์

 ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ทหารแห่งแรก (ปัจจุบันคือ Southern Medical University) จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านโรคไต และมีประสบการณ์การเรียนรู้จาก ศ.นพ.โหว ฝานฝาน นักวิชาการของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญโรคไตที่มีชื่อเสียงของจีน พญ.หลิวหยางเป็นแพทย์มานานกว่า 20 ปี และมีความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาโรคไต และโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดี  มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีฟอกเลือด (ตับเทียม ไตเทียม) และได้รับรางวัลที่สามของกองทัพบกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรางวัลด้านความก้าวหน้าของเขตทหารหลานโจวถึงสี่ครั้ง


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ