• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รอง ศ.นพ.เผียวเชี่ยงฮ่าว

P

Author:NoneFrom:FUDA

fuda28_749782.jpg


 รอง ศ.นพ.เผียวเชี่ยงฮ่าว

 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ทหารที่ 4 และทำงานในโรงพยาบาลถางตูซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทย์ทหารที่ 4 เป็นเวลา 10 ปีช่วงเวลาที่ทำงานมีประสบการณ์การเรียนกับ ศ.นพ.หวังจื๋อหมิน ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีร่วมรักษาที่มีชื่อเสียงในประเทศหลังจบปริญญาเอกได้เรียนต่อการแพทย์ที่มหาวิทยาลัย Gyeongsang University  ของประเทศเกาหลีไต้  เมื่อปี 2541 ได้เข้าไปเปิดแผนกการรักษาแบบบาดแผลเล็กที่โรงพยาบาลทหาร 307 (โรงพยาบาลเฉพาะด้านมะเร็งระดับสูงสุดภายในประเทศ) ในปี  2546-2552 ได้มีประสบการณ์การทำงานที่ประเทศเกาหลีไต้และญี่ปุ่นและได้เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติที่ประเทศอเมริกา อังกฤษ อิตาลี ญี่ปุ่นและเกาหลีไต้ เผยแพร่บทความ 15 ฉบับในวารสารสำคัญทั้งในและต่างประเทศ

 เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งระยะสุดท้ายด้วยวิธีการรักษาแบบบาดแผลเล็ก (การรักษาด้วยมีดนาโน การรักษาด้วยคีโมพร้อมอุดเส้นเลือดและการรักษาแบบ Microsphere)และการรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นต้น


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ