• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.หวังเฟิง

W

Author:NoneFrom:FUDA

 

fuda25_666455.jpg

นพ.หวังเฟิง แพทย์เฉพาะทาง

 น.พ.หวังเฟิง รองผู้อำนวยการแผนกโรคมะเร็งของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า กว่างโจว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวหนานในปี 2545  และศึกษาต่อด้านศัลยกรรมทั่วไป ณ โรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดรักษามะเร็งมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน  อีกทั้งในปี 2552  ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วย มีประสบการณ์การรักษาที่กว้างขวางสามารถรักษาโรคที่ซับซ้อนได้ดี เชี่ยวชาญการรักษาขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า อาทิ การรักษาแบบแผลเล็ก การรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งศีรษะและลำคอ และการรักษาอื่น ๆ เช่น การผ่าตัด การทำคีโมและการรักษาด้วยยามุ่งเป้า


การรักษาที่กำลังนิย
 • การรักษาด้วยการให้ยาผ่านทางเส้นเลือด..

 • การรักษาด้วยความเย็น (Cryosurgical Ablation, CSA)..

 • การรักษาด้วยมีดนาโน (IRE)..

 • การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ..

 • การรักษาด้วยแสงจำเพาะ (Photodynamic Therapy, PDT)..

 • การรักษาโดยสร้างภูมิคุ้มกันแบบองค์รวม..

 • การรักษาด้วยคีโมร้อนบริเวณช่องท้อง..

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ