• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

หลังเดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจว แพทย์ไทยเตรียมต่อยอดการผ่าตัดมะเร็งด้วยมีดนาโน

后赴广州留学。 泰国医生准备扩大纳米刀的癌症手术。

Author:FUDAFrom:FUDA

 แพทย์ไทยเตรียมต่อยอดนวัตกรรมการเอาผ่าตัดเร็งรูปแบบใหม่ด้วยมีดนาโน หลังเดินทางไปศึกษาดูงานที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

 นวัตกรรมมีดนาโน เป็นเทคโนโลยีใหม่ของโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาให้สามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ในปี 2555 เป็นวิธีการเอาชนะที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการสลายเนื้องอก โดยใช้คลื่นไฟฟ้าแรงดันสูงทำให้เกิดเป็นช่องว่างที่เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งในระดับนาโน ชึ่งเล็กมาก ๆ ขนาด 2 นาโนเมตร ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์จนเซลล์มะเร็งตายในที่สุด

 จุดเด่นพิเศษ จะได้ผลดีกับมะเร็งที่สลับซับซ้อนซึ่งดูแลยากที่สุด นั่นคือมะเร็งตับอ่อน ถุงน้ำดี ใกล้ขั้วตับ ท่อน้ำดี ท่อไต โดยจะใช้เวลาสลาย เพียง 20 นาที ที่สำคัญไม่กระทบต่อเส้นเลือด และเส้นประสาทที่อยุ่ใกล้เคียงเลย และนี่ถือเป็นครั้งแรกที่คณะแพทย์ไทยได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่นี่ พร้อมกับคณะกรรมการสมาคมติดตามการพัฒนาสภาสตรีแห่งประเทศไทย ขึ่งทุกคนพอใจกับการดูแลด้วยวิธีนี้

 ในโอกาสนี้ รพ.ฟูด้า ยังเปิดกว้างให้ แพทย์ไทย สามารถขอทุนเรียนปริญญาเอกได้ฟรี เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจี้หนานชึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ผลิตแพทย์ได้มากที่สุดของจีนด้วย

 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ