• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

มีชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นอยู่รอด

活着是为了帮助别人生存。

Author:NoneFrom:FUDA

  “ผมเป็นหมอคนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเช่นกัน แต่ก็เอาชีวิตรอดมาจากมะเร็งได้ อีกคนหนึ่ง กำลังใจของหมอที่ให้ผู้ป่วย น่าจะสำคัญกว่ายาด้วยซ้ำ คุณต้องอยู่ต่อไปให้ได้ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยคนอื่นให้อยากมีชีวิตต่อไปอีก” “ที่ผ่านมา ผมจะเตือนสติตัวเองไม่ต้องวิตกเรื่องป่วยเป็นมะเร็ง ผมมุ่งกับงานที่ต้องทำ ตั้งมั่น พยายามเอาจิตเอาใจไปอยู่กับอ่านหนังสือค้นคว้า ตรวจผู้ป่วยทุกวัน หรือไปบ้านผู้ป่วยเพื่อเยี่ยม ไข้ เวลาเห็นผู้ป่วยที่ยังอยู่สบายรู้สึกมีความสุขทำให้ลืมความเจ็บป่วยของตนเองจาก ประสบการณ์ที่ผมเคยได้รับการดูแลมาก่อน ให้ข้อคิดว่ามีชีวิตเพื่อช่วยช่วยผู้อื่นอยู่รอด”

fuda01_153333.jpg

ดูแลหนูน้อยปิงปิงที่มีเนื้องอกหนัก 15กิโลในช่องท้อง


news-29-10-2559-2.jpg

ดุแลเด็กหญิงเนื้องอกhamartomaก้อนใหญ่ที่อก


news-29-10-2559-3.jpg

ดูแลเด็กหญิงมะเร็งตับอ่อนกระจายที่ตับ  ปรึกษาโรคมะเร็ง

  หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ