• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

มะเร็งกระเพาะอาหารแนะนำการรักษาด้วยคีโมแบบให ม่ผลข้างเคียงน้อย!

胃癌推荐化疗治疗 副作用很少!

Author:NoneFrom:FUDA

  ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ได้รับการรักษาคีโมแบบใหม่ ด้วยการคีโมเฉพาะจุดที่เน้นความแม่นยำ ประสิทธิภาพสูง และส่งผลข้างเคียงน้อย

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ