• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
  • วิธีการรักษาแบบใหม่
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

มะเร็งปากมดลูก รักษาด้วยคีโมเฉพาะจุด

宫颈癌 局部化疗治疗

Author:NoneFrom:FUDA

  เรื่องราวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชาวลาว

  คุณ นก มาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่สอง คุณนกได้ข่าวมาจากญาติและลูกชาย ก็ได้รู้จักกับโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า ได้รู้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการรักษา จึงตัดสินใจเดินทางมาโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวประเทศจีนเพื่อทำการรักษา หลังจากทำคีโมฉะเพาะจุด คุณนกก็อาการดีขึ้น รู้สึกพอใจมากที่ได้ตัดสินใจเดินทางมารักษาที่นี่

  ปรึกษาโรคมะเร็งฟรี!

  • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
  • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
  • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
  • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ