• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

มะเร็งปากมดลูก รักษาด้วยคีโมเฉพาะจุด

宫颈癌 局部化疗治疗

Author:NoneFrom:FUDA

 เรื่องราวของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกชาวลาว

 คุณ นก มาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่สอง คุณนกได้ข่าวมาจากญาติและลูกชาย ก็ได้รู้จักกับโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้า ได้รู้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในการรักษา จึงตัดสินใจเดินทางมาโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากว่างโจวประเทศจีนเพื่อทำการรักษา หลังจากทำคีโมฉะเพาะจุด คุณนกก็อาการดีขึ้น รู้สึกพอใจมากที่ได้ตัดสินใจเดินทางมารักษาที่นี่
 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ