• ปรึกษาหมอมะเร็งฟรี
 • วิธีการรักษาแบบใหม่
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • เรื่องราวของผู้ป่วย
หน้าหลัก / วีดีโอ

มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำ รักษาอย่างไร..?

癌症又回来了。 该如何治疗..?

Author:NoneFrom:FUDA

 มะเร็งตับกลับมาเป็นซ้ำ รักษาอย่างไร..? แนะนำรักษาด้วยมีดนาโน

 เทคนิคการรักษาด้วยมีดนาโน

 ปัจจุบันนำมาใช้ในการรักษาสลายเนื้องอก วิธีการ คือ เจาะเข็มมีดนาโนเข้ายังบริเวณเนื้องอกหรือด้านข้างของบริเวณที่จะสลาย ที่บริเวณระหว่างเข็มจะเกิดกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์สูงทำให้เซลล์เหี่ยวเฉาและตายลง

 คล้ายการจี้ด้วยความเย็น แต่จะสามารถผ่าตัดมะเร็งใกล้ๆเส้นเลือดใหญ่ และเส้นประสาทได้ ซึ่งปกติจะผ่าตัดได้ยากหรือไม่ได้เลย ใช้รักษามะเร็งตับอ่อน มะเร็งขั้วตับ มะเร็งต่างๆที่อยู่ใกล้เส้นเลือดใหญ่ ผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในภายในวันที่ทำการรักษาเลย
 ปรึกษาโรคมะเร็ง

 หากคุณต้องการทราบว่าผู้ป่วยเหมาะสำหรับการรักษาแบบบาดแผลเล็กหรือไม่ (การรักษาด้วยความเย็น  การรักษาด้วยมีดนาโน  การรักษาเฉพาะจุดแบบอุดตันเส้นเลือด ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายในการรักษา  กรุณากรอกข้อมูลผู้ป่วย เพื่อรับคำแนะนำจากทีมแพทย์มะเร็งผู้เชี่ยวชาญของเรา


รับคำแนะนำจากแพทย์

 • โรงพยาบาลมะเร็งเฉพาะทางแห่งชาติ
 • โรงพยาบาลมะเร็งที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ระดับนานาชาติ
 • ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาด้วยความเย็นแห่งเอเชีย
 • ศูนย์ชีวการแพทย์กว่างโจวสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและเวชศาสตร์ปริวรรตสถาบันสุขภาพ